Rapporter om seminarer

Image
Seminar reports

Som led i vores arbejde med at øge bevidstheden og dele information, formidle god praksis og yde rådgivning til mange forskellige målgrupper, afvikler vi mange begivenheder året rundt. De strækker sig fra små seminarer, hvor vores interessenter mødes med arbejdsmiljøeksperter og her fremlægger og drøfter resultaterne af vores publikationer, til begivenheder i medlemsstaterne, der tilrettelægges i samarbejde med vores kontaktpunkter, symposier på store internationale konferencer såsom verdenskongressen eller vores europæiske topmøder, der markerer afslutningen på vores kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Selv til vores største begivenheder kan vi umuligt invitere alle, der måtte være interesseret, så formålet med dette afsnit er at give dig mulighed for at deltage "virtuelt". Du kan se talernes præsentationer, et resumé af de diskussioner, der fandt sted efter hver præsentation, og de samlede konklusioner af begivenheden. Når vores ressourcer tillader det, fremlægger vi resuméer på alle officielle EU-sprog.

2014 - Seminars

2012 - Seminars