Filmkriterier

Filmen skal handle om de risici, folk står over for på deres arbejdsplads (såsom fysiske, kemiske, mekaniske eller psykosociale risici). Den kunne også handle om arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø, eller hvordan politiske og økonomiske forandringer påvirker den måde, vi arbejder på. Den kunne også fokusere på sektorer, der spiller en vigtig rolle i det økonomiske, kulturelle og politiske liv i Europa (f.eks. uddannelse, landbrug, byggeri, sundhedspleje), eller på grupper, der står over for særlige udfordringer, f.eks. vandrende arbejdstagere, kvinder, handicappede arbejdstagere, unge og aldrende arbejdstagere.

Filmprisen for sunde arbejdspladser gives til en kreativ og kunstnerisk dokumentarfilm, som skaber debat og tilskynder til diskussioner blandt Europas borgere om betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Filmen skal have en særlig indfaldsvinkel, der overbeviser juryen med fængslende historiefortælling, markante personer og glimrende filmtekniske kvaliteter både hvad angår kameraarbejde, lyd og montage. 

Vinderen af filmprisen for sunde arbejdspladser giver EU-OSHA ret til, vederlagsfrit, at

  • Sæt en trailer eller et uddrag af vinderfilmen på op til 5 minutters varighed og still-billeder på EU-OSHA’s websted, i pressemeddelelser eller EU-OSHA’s nyhedsbrev.
  • Vis og præsenter traileren eller vinderfilmen i sin fulde længde ved ikke-offentlige og ikke-kommercielle arrangementer, tilrettelagt af EU-OSHA og agenturets netværk af knudepunkter i EU 28, EEA samt kandidat- og potentielle kandidatlande.
  • Få vinderfilmen tekstet på udvalgte europæiske sprog og giv EU-OSHA en ikke-eksklusiv, ikke-kommerciel visningsret og licens til at give adgang (på en elektronisk platform, der er beskyttet med login) til ovennævnte netværk og til andre officielle partnere.

Til gengæld kan filmproducenten/rettighedsindehaveren af vinderfilmen gratis erhverve underteksterne til videre brug.