Filmkriterier

Filmen skal handle om de risici, folk står over for på deres arbejdsplads (såsom fysiske, kemiske, mekaniske eller psykosociale risici). Den kunne også handle om arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø, eller hvordan politiske og økonomiske forandringer påvirker den måde, vi arbejder på. Den kunne også fokusere på sektorer, der spiller en vigtig rolle i det økonomiske, kulturelle og politiske liv i Europa (f.eks. uddannelse, landbrug, byggeri, sundhedspleje), eller på grupper, der står over for særlige udfordringer, f.eks. vandrende arbejdstagere, kvinder, handicappede arbejdstagere, unge og aldrende arbejdstagere.

Filmprisen for sunde arbejdspladser gives til en kreativ og kunstnerisk dokumentarfilm, som skaber debat og tilskynder til diskussioner blandt Europas borgere om betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Filmen skal have en særlig indfaldsvinkel, der overbeviser juryen med fængslende historiefortælling, markante personer og glimrende filmtekniske kvaliteter både hvad angår kameraarbejde, lyd og montage. 

Vinderen af filmprisen for sunde arbejdspladser giver EU-OSHA ret til, vederlagsfrit, at

  • få en trailer eller et uddrag af vinderfilmen af op til 5 minutters varighed og stillbilleder på EU-OSHA's websted, i pressemeddelelser eller EU-OSHA's nyhedsbrev.
  • vis og præsentér traileren eller vinderfilmen i sin fulde længde ved ikkeoffentlige og ikkekommercielle arrangementer tilrettelagt af EU-OSHA og agenturets netværk af focal points i EU, EØS samt kandidat- og potentielle kandidatlande.
  • få vinderfilmen undertekstet på udvalgte europæiske sprog, og giv EU-OSHA en ikkeeksklusiv, ikkekommerciel visningsret og licens til at give adgang (på en loginbeskyttet elektronisk platform) til ovennævnte netværk og andre officielle partnere.

Til gengæld kan filmproducenten/rettighedsindehaveren af vinderfilmen gratis erhverve underteksterne til videre brug.