You are here

Filmkriterier

Filmen skal handle om de risici, folk står over for på deres arbejdsplads (såsom fysiske, kemiske, mekaniske eller psykosociale risici). Den kunne også handle om arbejdstagerrettigheder, arbejdsmiljø, eller hvordan politiske og økonomiske forandringer påvirker den måde, vi arbejder på. Den kunne også fokusere på sektorer, der spiller en vigtig rolle i det økonomiske, kulturelle og politiske liv i Europa (f.eks. uddannelse, landbrug, byggeri, sundhedspleje), eller på grupper, der står over for særlige udfordringer, f.eks. vandrende arbejdstagere, kvinder, handicappede arbejdstagere, unge og aldrende arbejdstagere.

Filmprisen for sunde arbejdspladser gives til en kreativ og kunstnerisk dokumentarfilm, som skaber debat og tilskynder til diskussioner blandt Europas borgere om betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Filmen skal have en særlig indfaldsvinkel, der overbeviser juryen med fængslende historiefortælling, markante personer og glimrende filmtekniske kvaliteter både hvad angår kameraarbejde, lyd og montage. 

Vinderen af filmprisen for sunde arbejdspladser giver EU-OSHA ret til, vederlagsfrit, at

  • lægge en trailer eller et uddrag af vinderfilmen af højst fem minutters varighed og stillbilleder (fotografier) ud på EU-OSHA's websted, i pressemeddelelser eller i EU-OSHA's nyhedsbrev.
  • vise og præsentere traileren eller vinderfilmen i dens helhed ved ikke-offentlige og ikke-kommercielle begivenheder arrangeret af EU-OSHA og dets netværk af nationale knudepunkter i de 28 EU-medlemsstater, EØS-landene, og kandidat- og potentielle kandidatlande.
  • producere 1 000 dvd'er af vinderfilmen med undertekster på en række udvalgte EU-sprog og give EU-OSHA ret til ikke-eksklusiv, ikke-kommerciel og ikke-offentlig distribution af dvd'er i ovennævnte netværk og til andre officielle partnere.

Til gengæld kan filmproducenten/rettighedsindehaveren af vinderfilmen gratis erhverve underteksterne til videre brug. Af de 1 000 producerede dvd'er vil de 200 være forbeholdt filmproducenten/rettighedesindehaveren til dækning af vedkommendes egne reklamebehov. De nærmere enkeltheder skal drøftes mellem EU-OSHA og prisvinderen.