Filmprisen for sunde arbejdspladser

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur uddeler filmprisen for sunde arbejdspladser for den bedste arbejdsrelaterede dokumentarfilm. Prisen uddeles som en kategori på dokumentarfilmfestivalen Doclisboa i Lissabon, Portugal. Doclisboa er en del af Doc Alliance — et kreativt partnerskab mellem syv store europæiske dokumentarfilmfestivaler. Fra 2009 til 2019 blev prisen uddelt på den internationale festival for dokumentar- og animationsfilm i Leipzig.

Ud over pengepræmien på 5 000 EUR finansierer EU-OSHA underteksterne til vinderfilmene på en række forskellige europæiske sprog til brug for filminstruktørerne og til distribution i EU-OSHA's nationale netværk (focal points) i EU-medlemsstaterne og andre europæiske lande.

Prisen tildeles en dokumentarfilm, der fokuserer på mennesket i en omskiftelig arbejdsverden. Filmen skal handle om politiske og økonomiske forandringers indvirkning på den måde, vi lever og arbejder på, eller arbejdsrelaterede emner som f.eks. fysiske og psykosociale forhold samt eksisterende og nye risici på arbejdspladsen.

Oplysninger om regler, bestemmelser og ansøgningsfrister findes på webstedet for Doclisboa.

Filmkriterier

Prisvindere: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023