Priser

Læs mere om priserne for god praksis — et højdepunkt i hver af EU-OSHA's kampagner om et sikkert og sundt arbejdsmiljø — og om filmprisen for sunde arbejdspladser.

Med priserne for god praksis fejrer vi fremtrædende eksempler på ledere og arbejdsgivere, der samarbejder om at nå et højt niveau af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Ved at belyse fordelene er disse priser med til at få flere virksomheder til at indse, at et højt niveau af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er et grundlæggende element i en virksomhed. Bidrag fra alle europæiske arbejdsgivere og arbejdstagere såvel som arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljøfagfolk og arbejdsmiljørådgivere er velkomne.

Filmprisen for sunde arbejdspladser uddeles for den bedste arbejdsrelaterede dokumentarfilm på Doclisboa-dokumentarfilmfestivalen. Bidragene bør tjene til at styrke bevidstheden om arbejdsmiljø med fokus på mennesket i en omskiftelig arbejdsverden. Tidligere vindere har hentet inspiration fra en lang række områder af arbejdsmarkedet.