OSHVET-projektet: Arbejdsmiljø på erhvervsuddannelsesområdet

Image by OKNord from Pixabay

EU-OSHA’s OSHVET-projekt skal skabe opmærksomhed omkring arbejdsmiljø blandt lærere og studerende på erhvervsuddannelserne og tilvejebringe praktisk information og materiale på regionalt og nationalt plan i EU, EFTA og tiltrædelseslandene.

Ud med budskaberne: europæiske og nationale ambassadører

Projektet sigter mod at opbygge et omfattende netværk ved hjælp af de eksisterende netværk, som består af EU-OSHA's nationale focal points og europæiske partnerorganisationer — den europæiske sammenslutning af erhvervsuddannelsesinstitutter (EVBB) og det europæiske forum for tekniske uddannelser og erhvervsuddannelser (EfVET).

I hvert land varetager OSHVET's ambassadører, som udnævnes af EVBB og EfVET, med støtte fra nationale focal points koordineringen og promoveringen af projekternes aktiviteter blandt deres netværk og nationale erhvervsuddannelsescentre. OSHVET's ambassadører rapporterer også til EU-OSHA om gennemførelsen af aktiviteter.

Projektet blev gennemført med succes på forsøgsbasis i 6 lande — Belgien, Tyskland, Nederlandene, Norge, Portugal og Spanien — inden det blev udrullet mere bredt.

Nationale OSHVET-initiativer

Der kan fås støtte til OSHVET-aktiviteter via EU-OSHA’s Focal Point Assistance Tool — FAST. Følgende eksempler illustrerer de forskellige former for initiativer, der koordineres af OSHVET's ambassadører og nationale focal points, og som gennemføres i forbindelse med projektet:

  • I Portugal blev der organiseret et arrangement og en videokonkurrence for at få folk til at bevæge sig og lave strækøvelser og derigennem forebygge muskel- og skeletbesvær.
  • I Nederlandene holder eksperter forelæsninger om sikkert arbejde med sund fornuft på erhvervsskoler rundt om i landet
  • I Belgien opmuntres der til at anvende værktøjer som OiRA og Napo for lærere gennem erhvervsuddannelsesnetværk, og der er planer om et projekt, der skal øge kendskabet til køreplanen for kræftfremkaldende stoffer.