Ledende medarbejdere


Administrerende direktør

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar har arbejdet ved EU-OSHA siden 1998, hvor han beskæftigede sig med forskningskoordinering og risici i fremvækst og var ansvarlig for den første europæiske virksomhedsundersøgelse om nye risici og risici i fremvækst (ESENER). Fra 2012 til 2021 var han chef for EU-OSHA's enhed for forebyggelse og forskning, som udvikler arbejdsmiljøindhold for agenturet. Fra 2021 og frem til sin formelle udnævnelse som administrerende direktør i 2023 varetog han funktionen som midlertidig administrerende direktør.

William Cockburn Salazar har en bachelorgrad i jura og en kandidatgrad i ergonomi. Før han kom til EU-OSHA var han universitetsforsker inden for virksomhedssikkerhedskultur. Han har også arbejdet i den private sektor som ergonomikonsulent og forskningsleder for projekter på arbejdsmiljøområdet.

Interesseerklæring – CV

Chef for enheden for kommunikations- og fremstødsaktiviteter

Coming soon

Chef for enheden for forebyggelse og forskning

Coming soon

Chef for ressource- og servicecentret

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo sluttede sig til EU-OSHA i september 2023. Som leder af ressource- og serviceenheden står hun i spidsen for det team, der administrerer områderne HR, økonomi, indkøb, dokumentation, intern kontrol og facility management.

Inden Donianzu kom til EU-OSHA, arbejdede hun i Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA) i Vigo i mere end 16 år, først som sektorleder inden for finansiering og indkøb og senere som vicechef for ressource- og IKT-enheden.

Interesseerklæring – CV