E-vejledning om håndtering af stress og psykosociale risici

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

E-vejledningen skal dække behovene hos arbejdsgivere og personer, der arbejder i små virksomheder, som så småt tager fat på de psykosociale risici på arbejdspladsen, og som har behov for vejledning på de indledende trin, herunder:

  • enkle forklaringer på arbejdsrelateret stress og psykosociale risici
  • virkninger for virksomheder og arbejdstagere
  • praktiske eksempler på, hvordan man kan forebygge og håndtere psykosociale risici.