You are here

Strategi- og arbejdsprogrammer

De årlige arbejdsprogrammer er baseret på EU-OSHA's strategi.

Fastlæggelse af en langsigtet strategi

Den nuværende strategi dækker perioden 2014-2020 og udpeger seks prioriterede indsatsområder:

  1. Foregribelse af forandringer – ved hjælp af fremtidsforskning
  2. Fakta og tal – indsamling og formidling af oplysninger til forskere og politikere, f.eks. via ESENER, arbejdsmiljøoversigter og opinionsundersøgelser
  3. Redskaber til god arbejdsmiljøledelse – primært via OiRA
  4. Oplysning om arbejdsmiljø – via kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø
  5. Udveksling af viden i netværk – hovedsagelig via udviklingen af OSHwiki
  6. Netværkssamarbejde og erhvervskommunikation

Download EU-OSHA's strategi 2014-2020, som er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020, for at få yderligere oplysninger.

Planlægning af det kommende år

Hvert år udarbejder EU-OSHA's direktør og bestyrelse en årlig forvaltningsplan, som fastlægger agenturets planer for det pågældende år. Den beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres, og de mål, der skal opfyldes.

I den årlige forvaltningsplan fastlægges klare indsatsområder og mål for at sikre, at agenturet udnytter sine ressourcer og sit netværk bedst muligt. Nogle af de vigtige indsatsområder omfatter foregribelse af forandringer, oplysningskampagner samt fakta og tal om arbejdsmiljø.

Hvis du vil se forvaltningsplanerne for tidligere år, kan du besøge siden Publikationer, hvor du også finder vores årsrapporter og årlige aktivitetsrapporter, som fortæller om resultaterne af vores arbejde.