You are here

Strategi- og arbejdsprogrammer

Fastlæggelse af en langsigtet strategi

Den nuværende strategi dækker perioden 2014-2020 og udpeger seks prioriterede indsatsområder:

  1. Foregribelse af forandringer – ved hjælp af fremtidsforskning
  2. Fakta og tal – indsamling og formidling af oplysninger til forskere og politikere via ESENER og arbejdsmiljøoversigter
  3. Redskaber til god arbejdsmiljøledelse – primært via OiRA
  4. Oplysning om arbejdsmiljø – via kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og andre oplysningskampagner
  5. Udveksling af viden i netværk – hovedsagelig via udviklingen af OSHwiki
  6. Netværkssamarbejde

Download EU-OSHA's strategi 2014-2020, som er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020, for at få yderligere oplysninger.

Planlægning af det kommende år

Hvert år udarbejder EU-OSHA's direktør og bestyrelse et programmeringsdokument, som fastlægger agenturets treårige rullende program. Det beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres, og de mål, der skal opfyldes i det kommende år.

I programmeringsdokumentet fastlægges klare prioriteter og mål for at sikre, at agenturet udnytter sine ressourcer og sit netværk bedst muligt. Nogle af de vigtigste indsatsområder er foregribelse af forandringer, oplysningskampagner samt fakta og tal om arbejdsmiljø.

Hvis du vil se forvaltningsplanerne for tidligere år, kan du besøge siden Publikationer, hvor du også finder vores årsrapporter og årlige aktivitetsrapporter, som fortæller om resultaterne af vores arbejde.