Europæiske standarder

En harmoniseret standard er en standard, der er vedtaget af en af de europæiske standardiseringsorganisationer – Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Det Europæiske Standardiseringsudvalg for Elektronik (CENELEC) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI) – på anmodning fra Europa-Kommissionen.

Den såkaldte "nye metode" er en innovativ måde at foretage teknisk harmonisering på, idet den fordeler ansvaret mellem EU-lovgiveren og de europæiske standardiseringsorganisationer.

Den nye metode bygger på følgende grundlæggende principper:

  • I EU-direktiverne defineres "de væsentlige krav" for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og sikkerhed, forbrugerbeskyttelse eller miljøbeskyttelse. Disse direktiver efter den nye metode har grundlag i artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (tidl. artikel 95 EF), som giver mulighed for vedtagelse af foranstaltninger, der forbedrer den frie bevægelighed for varer.
  • Opgaven med at udarbejde de tilsvarende harmoniserede standarder for produkternes opfyldelse af de væsentlige krav som fastlagt i direktiverne påhviler de europæiske standardiseringsorganisationer (CEN, CENELEC og ETSI).
  • Produkter, der er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, formodes at opfylde de tilsvarende væsentlige krav (formodning om overensstemmelse og CE-mærkning), og medlemsstaterne skal acceptere sådanne produkters frie bevægelighed.
  • Det er fortsat frivilligt at anvende disse standarder. Alternative standarder kan anvendes, men fabrikanterne har i så fald pligt til at bevise, at deres produkter opfylder de væsentlige krav.

Tilbundsgående information om direktiver, der er vedtaget i henhold til den nye metode, findes i afsnittet om direktiver eller på følgende websteder for Europa-Kommissionen:

 

Links til europæiske og internationale standardiseringsorganisationer 

Nationale standardiseringsorganer

Medlemmer af CEN
Land Organisation/medlem af CEN
Østrig Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgien Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgarien Българският институт за стандартизация (BDS)
Cypern Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Den Tjekkiske Republik Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danmark Dansk Standard (DS)
Estland Eesti Standardikeskus (EVS)
Finland Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Frankrig Association Française de Normalisation (AFNOR)
Tyskland Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Grækenland Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungarn Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Islenskir Stadlar (IST)
Irland National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Italien Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Letland Latvijas Standarts (LVS)
Litauen Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxembourg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Μalta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nederlandene Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norge Norsk Standard (SN)
Polen Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumænien Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakiet Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenien Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spanien Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Sverige Swedish Standards Institute (SIS)
Schweiz Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Medlemmer af CENELEC  

Land Organisation/medlem af CEN
Østrig Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgien Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgarien Българският институт за стандартизация (BDS)
Cypern Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Den Tjekkiske Republik Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danmark Dansk Standard (DS)
Estland Eesti Standardikeskus (EVS)
Finland Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Frankrig Union Technique de l'Electricité
Tyskland Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Grækenland Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungarn Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Staðlaráð Íslands
Irland Electro-Technical Council of Ireland Limited
Italien Comitato Elettrotecnico Italiano
Letland Latvijas Standarts (LVS)
Litauen Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luxembourg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Μalta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nederlandene Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norge Norsk Elektroteknisk Komite
Polen Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumænien Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovakiet Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenien Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Spanien Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Sverige SEK Svensk Elstandard
Schweiz Electrosuisse