Overvågning og forbedring af arbejdsmiljøet i forsyningskæderne gennem rammer for bæredygtighedsvurdering

Keywords:

Behovet for bæredygtighed skaber ændringer inden for forretningsdriften, især i forsyningskæderne. Dette dokument undersøger, hvordan arbejdsmiljøet i forsyningskæderne kan evalueres og forbedres ved hjælp af rammer for bæredygtighedsvurdering.

Den gennemgår faktorer, der påvirker arbejdsmiljøet i forsyningskæderne, og potentialet af værktøjer og metoder til vurdering af bæredygtighedsperformance og arbejdsmiljøperformance. Anbefalinger til politiske beslutningstagere, indkøbsvirksomheder, sektorinitiativer og kunder/slutbrugere understreger behovet for at harmonisere arbejdsmiljøkriterierne inden for rammerne af bæredygtighedsvurderinger.

Download in: en