Den cirkulære økonomi og arbejdsmiljøet: Mulige konsekvenser for fremtidens arbejdspladser i affaldssektoren

Keywords:

En bæredygtig fremtid kræver en cirkulær økonomi baseret på minimering af affaldsstrømme og deres anvendelse som ressourcer. Dette har imidlertid konsekvenser for affaldssektoren, og navnlig arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Med afsæt i de fire scenarier i den cirkulære økonomi undersøger dette policy brief, hvad fremtiden måtte bringe for affaldssektoren i 2040. Den identificerer arbejdsmiljøspørgsmål, der er fælles for alle fire scenarier, udfordringer og muligheder i forbindelse med automatisering af affaldsprocesser, brugen af robotteknologi og (hurtig) ændring af lovgivningen.

Det undersøges, hvordan spørgsmålene kan løses for at muliggøre omstillingen til en cirkulær økonomi. Det fremhæves også, hvordan andre forhold, f.eks. nye materialer i affaldsstrømmen, afkvalificering eller for stor afhængighed af automatiserede processer, også kan udgøre en risiko for arbejdstagere i affaldssektoren, og hvordan regulering, standardisering og dokumentation er afgørende for at reducere arbejdsmiljørisici.

Download in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |

Yderligere publikationer om dette emne