Sikre og sunde arbejdspladser standser pandemien

Image

covid-19: Ressourcer til arbejdspladsen

covid-19-pandemien er en af de største udfordringer, som samfund og virksomheder har mødt. Det er en udfordring, vi kun kan overvinde, hvis vi arbejder sammen om at standse sygdommens spredning og skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø både for telearbejdende i hjemmet og for dem, der vender tilbage til deres sædvanlige arbejdsplads. Dette afsnit indeholder en samling retningslinjer, oplysningsmateriale og yderligere links vedrørende emnet.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Virkningen af covid-senfølger for medarbejdere og arbejdspladser, og arbejdsmiljøets rolle

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

På arbejdspladser, hvor arbejdstagere kan blive eksponeret for et virus i kategorien biologiske agenser, skal arbejdsgiveren foretage en risikovurdering af arbejdspladsen og træffe passende foranstaltninger. Retningslinjerne på denne side skal støtte arbejdsgiverne i varetagelsen af disse opgaver. De retlige minimumskrav er fastlagt i direktivet om biologiske agenser. Flere oplysninger om emnet findes i vores afsnit om skadelige stoffer (i underafsnittet biologiske agenser)

Retningslinjer fra EU

Hvad kan arbejdspladser gøre i praksis for at medvirke til at tackle denne pandemi og beskytte arbejdstagerne? Viden og oplysning er afgørende – alle skal være velinformeret om, hvordan virusset spredes, symptomerne på infektion, og hvordan eksponeringen mindskes til et minimum. Vores retningslinjer hjælper organisationerne med at give arbejdstagerne de oplysninger, de har brug for, og iværksætte foranstaltninger til at forebygge smitte.

Covid-19: Tilbage på arbejdspladsen — Tilpasning af arbejdspladserne og beskyttelse af arbejdstagerne (PDF-version)

Oplysningsvideo Napo i…stop pandemien

Telearbejde

Epidemics and the Workplace

I den nuværende situation med indelukning som følge af covid-19-pandemien er millioner af europæiske arbejdstagere tvunget til at arbejde hjemmefra på fuld tid for at begrænse risikoen for blive smittet med virusset. Det er en ny virkelighed, som kan koste dyrt for vores fysiske og psykiske helbred. Disse retningslinjer viser, hvordan folk effektivt kan beskytte sig under telearbejde i hjemmet.

Praktiske tips til at gøre telearbejde i hjemmet så sundt, sikkert og effektivt som muligt

Database over praktiske værktøjer og retningslinjer vedrørende muskel- og skeletbesvær: telearbejde

Informationsvideo Napo... telearbejder for at stoppe pandemien

Resssoucer fra EU og internationale organisationer

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming