Sikre og sunde arbejdspladser standser pandemien

Image

covid-19: Ressourcer til arbejdspladsen

covid-19-pandemien er en af de største udfordringer, som samfund og virksomheder har mødt. Det er en udfordring, vi kun kan overvinde, hvis vi arbejder sammen om at standse sygdommens spredning og skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø både for telearbejdende i hjemmet og for dem, der vender tilbage til deres sædvanlige arbejdsplads. Dette afsnit indeholder en samling retningslinjer, oplysningsmateriale og yderligere links vedrørende emnet.

På arbejdspladser, hvor arbejdstagere kan blive eksponeret for et virus i kategorien biologiske agenser, skal arbejdsgiveren foretage en risikovurdering af arbejdspladsen og træffe passende foranstaltninger. Retningslinjerne på denne side skal støtte arbejdsgiverne i varetagelsen af disse opgaver. De retlige minimumskrav er fastlagt i direktivet om biologiske agenser. Flere oplysninger om emnet findes i vores afsnit om skadelige stoffer (i underafsnittet biologiske agenser)

Retningslinjer fra EU

Hvad kan arbejdspladser gøre i praksis for at medvirke til at tackle denne pandemi og beskytte arbejdstagerne? Viden og oplysning er afgørende – alle skal være velinformeret om, hvordan virusset spredes, symptomerne på infektion, og hvordan eksponeringen mindskes til et minimum. Vores retningslinjer hjælper organisationerne med at give arbejdstagerne de oplysninger, de har brug for, og iværksætte foranstaltninger til at forebygge smitte.

Virkningen af covid-senfølger for medarbejdere og arbejdspladser, og arbejdsmiljøets rolle

COVID-19: Tilbage på arbejdspladsen — Tilpasning af arbejdspladserne og beskyttelse af arbejdstagerne (PDF-version)

Tilbage til arbejdet efter akut eller lang covid-19 — en vejledning for arbejdstagere under rekonvalescens

Tilbage til arbejdet efter akut eller lang covid-19 — en vejledning for ledere

Betragtninger om brugen af hurtig antigentest (inklusive selvtest) for SARS-CoV-2 på arbejdspladser

COVID-19: guidance for the workplace

Prøv covid-19-risikovurderingsværktøjet i OiRA

Oplysningsvideo Napo i…stop pandemien

Telearbejde

I den nuværende situation med indelukning som følge af covid-19-pandemien er millioner af europæiske arbejdstagere tvunget til at arbejde hjemmefra på fuld tid for at begrænse risikoen for blive smittet med virusset. Det er en ny virkelighed, som kan koste dyrt for vores fysiske og psykiske helbred. Disse retningslinjer viser, hvordan folk effektivt kan beskytte sig under telearbejde i hjemmet.

Praktiske tips til at gøre telearbejde i hjemmet så sundt, sikkert og effektivt som muligt

Database over praktiske værktøjer og retningslinjer vedrørende muskel- og skeletbesvær: telearbejde

Informationsvideo Napo... telearbejder for at stoppe pandemien

Resssoucer fra EU og internationale organisationer

Europa-Kommissionen: Guidelines for the protection of seasonal workers

Europa-Kommissionen: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Biologiske agenser

Vi tilstræber at øge bevidstheden om eksponering for disse farer på arbejdspladsen og give mere information om de tilknyttede sundhedsproblemer, der ikke kun omfatter infektionssygdomme, men også kræft og allergier.

Biologiske agenser og arbejdsrelaterede sygdomme: resultaterne af en litteraturgennemgang, et rundspørge blandt eksperter og en analyse af overvågningssystemer

Epidemier og arbejdspladsen 

Epidemics and the Workplace

Biologiske agenser

Eksponering for biologiske agenser og hermed forbundne sundhedsproblemer for sundhedspersonale

Eksponering for biologiske agenser og hermed forbundne sundhedsproblemer i dyrerelaterede erhverv

Biologiske agenser og de tilknyttede arbejdsrelaterede sygdomme inden for erhverv, der indebærer rejser og kontakt med rejsende

Eksponering for biologiske agenser, og de tilknyttede helbredskonsekvenser inden for sektorerne for affaldshåndtering og spildevandsrensning

Eksponering for biologiske agenser, og de tilknyttede helbredsproblemer inden for jordbrug