Mental sundhed på arbejdspladsen efter covid-19-pandemien

Keywords:

Covid-19-pandemien havde stor indvirkning på arbejdslivet. Denne rapport præsenterer resultaterne af en analyse af europæiske undersøgelser om mental sundhed på arbejdspladsen, der dækker perioderne før, under og efter pandemien.

De vigtigste konklusioner vedrører den forskellige indvirkning på bestemte sektorer, typer af arbejde, undergrupper af arbejdstagere og køn, digitalisering og vigtigheden af, at organisationer proaktivt implementerer foranstaltninger for en bedre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Håndtering af arbejdsrelaterede psykosociale risici skal også være en del af foranstaltningerne til at beskytte arbejdstagere, både nu og i forhold til fremtidige kritiske hændelser.

Download in: en