Værktøjssæt til arbejdsmiljøkampagner

Image
OSH Campaign Toolkit

EU-OSHA's onlineværktøjssæt til arbejdsmiljøkampagner giver praktiske råd om, hvordan vellykkede arbejdsmiljøkampagner skal forberedes og gennemføres, og praktiske eksempler på forskellige kommunikationsværktøjer med tips og tricks om deres brug.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har skabt værktøjssættet til arbejdsmiljøkampagner, et specialiseret websted, som giver en trinvis vejledning i planlægning og afvikling af effektive kampagner til fremme af arbejdsmiljøet uanset din organisations størrelse.

Det er nemt at bruge og giver alle de råd, der er nødvendige for at påbegynde en kampagne.

Hvordan bruger jeg det?

Værktøjssættet hjælper dig med at planlægge en kampagne og fastlægge dens:

  • budskaber
  • målgruppe
  • geografiske fordeling
  • budget mv.

Men det er ikke et sæt strenge regler, der skal følges. Værktøjssættet omfatter i stedet nogle anbefalinger, som der kan vælges mellem, og som kan tilpasses, så de passer til hver enkelt organisation og dens individuelle forhold.

Værktøjer og eksempler

Værktøjssættet anbefaler ressourcer, der vil bidrage til at gøre kampagnen vellykket, herunder værktøjer til:

  • mediekommunikation
  • reklame
  • begivenheder.

Det omfatter tips og tricks og eksempler fra det virkelige liv på, hvordan de kan bruges.