OiRA: gratis og enkle værktøjer til ligetil risikovurdering

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Risikovurdering er det vigtigste første skridt i forebyggelsen af arbejdsulykker og dårligt helbred. OiRA – Online interactive Risk Assessment – letter denne proces.

OiRA tilvejebringer de ressourcer og den knowhow, der kræves for at sætte mikrovirksomheder og små virksomheder i stand til selv at vurdere deres risici. OiRA-værktøjerne findes gratis på nettet. De er lette at finde og nemme at bruge.

OiRA tilbyder en trinvis tilgang til risikovurderingsprocessen, hvor risiciene på arbejdspladsen først identificeres, og brugeren derefter tages gennem processen med at implementere forebyggende handlinger og overvåge og rapportere risici.

Hvad er OiRA?

OiRA blev oprettet for at levere brugervenlige værktøjer, der guider mikrovirksomheder og små virksomheder gennem risikovurderingsprocessen. OiRA-softwaren blev udviklet af EU-OSHA i 2009 og har været i brug siden 2010. Den er baseret på et nederlandsk risikovurderingsværktøj – RI&E – som på baggrund af vellykkede resultater er blevet meget udbredt. 

EU-OSHA's OiRA-software hjælper arbejdsmarksparter på sektorplan (arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer) og nationale myndigheder (ministerier, arbejdstilsyn osv.) med at udarbejde sektorspecifikke risikovurderingsværktøjer rettet mod små virksomheder.

Tjek OiRA-projekt-webstedet, og få opdateret information om OiRA-projektet (OiRA-partnere, allerede lancerede eller kommende OiRA-værktøjer).

Hvad er tanken bag OiRA?

Risikovurdering danner grundlag for enhver arbejdsmiljøtilgang og er afgørende for etableringen af en sund arbejdsplads. 

Gennem OiRA støtter EU-OSHA EU's strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027, der blev lanceret i juni 2021. Ved at fremme risikovurdering er det OiRA's mål at få flere mikrovirksomheder og små virksomheder til at vurdere deres risici og kvaliteten af deres risikovurderinger. Værktøjerne gør det muligt for virksomheder at indlede (eller forbedre) risikovurderingsprocessen. OiRA-værktøjer kan således hjælpe virksomheder med at blive mere konkurrencedygtige, f.eks. ved at reducere følgeomkostningerne ved erhvervssygdomme og minimere risikoen for ulykker, og hjælpe med at forbedre de overordnede arbejdsvilkår og organisatoriske resultater.

Hvorfor bruge OiRA?

Risikovurdering er i dag en udbredt proces. Den anvendes på hundredtusindvis af arbejdspladser i hele Europa for at forebygge risici. Men for nogle virksomheder, især mikrovirksomheder og små virksomheder, kan risikovurderingsprocessen være belagt med hindringer. OiRA kan gøre denne proces lettere ved at give organisationerne de ressourcer, de har brug for til at overvinde sådanne hindringer.

Der følger andre fordele med, når du bruger OiRA-værktøjer:

 • OiRA-værktøjer er helt gratis at bruge
 • Værktøjerne findes online
 • De fås som mobilapplikation
 • Værktøjerne er sektorspecifikke
 • Værktøjerne kan – i et vist omfang – tilpasses virksomhedernes forhold
 • Værktøjerne giver mulighed for at udarbejde en handlingsplan og vælge mellem flere foranstaltninger

Hvordan fungerer OiRA?

Der er fem vigtige trin i OiRA-processen:

 1. Forberedelse: I en vis grad giver OiRA virksomhederne mulighed for at tilpasse risikovurderingerne til deres egne særlige forhold ved at besvare nogle få enkle spørgsmål
 2. Identifikation: Dette indebærer at kigge efter de ting på arbejdspladsen, der potentielt kan forårsage skade, og at identificere, hvem der kan være udsat
 3. Evaluering: Denne fase består i at prioritere de risici, der er blevet identificeret. Prioriteringen hjælper senere med at bestemme, hvilke tiltag der skal gennemføres først
 4. Handlingsplan: Værktøjet vil derefter hjælpe med at generere en handlingsplan og bestemme, hvordan risici kan elimineres eller kontrolleres
 5. Rapport: Til sidst genereres en rapport og en handlingsplan, som kan udskrives og/eller downloades. Det gør det muligt at dokumentere resultaterne af risikovurderingsprocessen

Sådan får du adgang til OiRA

Det eneste, der kræves for at registrere sig, er en gyldig e-mailadresse. Enhver enkeltperson eller organisation kan blandt de tilgængelige OiRA-værktøjer vælge dem, der passer bedst til deres land, sektor og virksomhed. 

Besøg de tilgængelige OiRA-værktøjer pr. sektor og pr. land på OiRA-projekt-webstedet.

Deltagelse af arbejdsmarkedsparter og myndigheder

Alle OiRA-værktøjer er blevet udviklet af eller med deltagelse af arbejdsmarkedsparter og/eller nationale myndigheder. Hvis du er en arbejdsmarkedspart eller et nationalt institut/en national myndighed, og du ønsker at engagere dig og udvikle et eller flere sektorspecifikke OiRA-værktøjer, kan du finde mere information på OiRA-projekt-webstedet.