Revalidering og tilbagevenden til arbejdspladsen

Den europæiske arbejdsstyrke er aldrende, pensionsalderen er stigende i mange medlemsstater, og mange arbejdstagere vil antagelig få et længere arbejdsliv. Det betyder også, at flere arbejdstagere vil blive syge, hvorfor det vil være vigtigt med gode politikker for tilbagevenden til arbejdet for at sikre, at arbejdspladserne forbliver bæredygtige.

At vende tilbage til arbejde efter et mellemlangt til langt sygefravær er en kompliceret proces. Det indebærer, at der følges en række trin ved en kombineret indsats i forskellige fag, der ikke nødvendigvis er vant til indbyrdes samarbejde. Arbejdspladsen bør være det centrale fokus i ordninger for tilbagevenden til arbejde. EU-OSHA har derfor bestilt en undersøgelse af politikker og ordninger for rehabilitering og tilbagevenden til arbejde, hvorved der indsamles oplysninger om god praksis fra hele Europa.

Årligt får omkring 1,6 millioner mennesker i den erhvervsaktive alder i Europa stillet diagnosen kræft. Af undersøgelser fremlagt på en EU-OSHA-workshop om arbejdsrelateret kræft fremgår det imidlertid, at mens der er indført foranstaltninger for muskel- og knoglesygdomme og stressrelaterede sundhedsproblemer, er der færre foranstaltninger til reintegration og tilbagevenden til at arbejde for arbejdstagere, der berøres af kræft, herunder arbejdsrelateret kræft.

Flere og flere kræftoverlevere vender tilbage til arbejde. Det er vigtigt at fremme rehabilitering af dem, både af hensyn til denne sårbare gruppes velfærd og for at reducere de tilknyttede samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. EU-OSHA har undersøgt dette spørgsmål og offentliggjort oversigtsartikler om rehabilitering og tilbagevenden til arbejde efter kræft samt anbefalinger til virksomhederne.

Rehabilitering og tilbagevenden til arbejdspladsen efter kræftsygdom: Litteraturgennemgang

Politik og praksis vedrørende rehabilitering og tilbagevenden til arbejdspladsen efter kræftsygdom — nuværende tilgange: indlæg fra seminar

Ni casestudier om programmer for rehabilitering/tilbagevenden til arbejdspladsen