Højdepunkter

Image by Irén Nemess from Pixabay

08/04/2020
Fem debatoplæg fra EU-OSHA identificerer sektorer, hvor arbejdstagerne har høj risiko for at blive eksponeret for biologiske agenser: dyrerelaterede erhverv, affaldshåndtering og spildevandsrensning, jordbrug...

source: napofilm.net

07/04/2020
I dette korte videoklip tager tegneseriefiguren Napo Covid-19-pandemien op. Napos enkle budskab til de millioner af vigtige arbejdstagere, som har et arbejde, de ikke kan udføre hjemmefra er: vask hænder ofte...

Source: hsa.ie

06/04/2020
Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community! This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-...