Europæiske retningslinjer

Der findes forskellige typer retningslinjer, som f.eks. praktiske retningslinjer fra Kommissionen, som fastsætter bedste praksis for forebyggelse af risici, henstillinger fra Rådet, meddelelser fra Kommissionen, aftaler mellem arbejdsmarkedsparterne i EU osv.