Europæiske retningslinjer

Retningslinjer er ikke-bindende dokumenter, som skal lette gennemførelsen af EU's direktiver.

Der findes forskellige typer retningslinjer, som f.eks. praktiske retningslinjer fra Kommissionen, som fastsætter bedste praksis for forebyggelse af risici, henstillinger fra Rådet, meddelelser fra Kommissionen, aftaler mellem arbejdsmarkedsparterne i EU osv.