You are here

Europæiske retningslinjer

Der findes forskellige typer retningslinjer, som f.eks. praktiske retningslinjer fra Kommissionen, som fastsætter bedste praksis for forebyggelse af risici, henstillinger fra Rådet, meddelelser fra Kommissionen, aftaler mellem arbejdsmarkedsparterne i EU osv.