You are here

EU-OSHA's basisforordning

Retsgrundlaget for agenturets aktiviteter er Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 og senere ændringer.

Læs den konsoliderede udgave af forordningen.