EU-OSHA's oprettelsesforordning

Retsgrundlaget for agenturets aktiviteter er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/126 af 16. januar 2019 om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94.

Læs forordningen.