EU-institutioner

EU-OSHA er et decentraliseret EU-agentur og dermed et særskilt EU-organ. EU-OSHA fastholder dog tætte forbindelser – både formelle og uformelle – med EU-institutioner og med mange af sine søsteragenturer og opretholder disse kontakter gennem et forbindelseskontor i Bruxelles.

De formelle forbindelser med EU-institutionerne opretholdes på tre måder:

  1. EU-OSHA yder information til EU-institutionerne og til medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og til alle, der har berøring med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Institutionerne er blandt de fremmeste brugere af agenturets produkter og tjenesteydelser.
  2. Europa-Kommissionen er en del af EU-OSHA's bestyrelse, og den spiller en vigtig rolle i vedtagelsen af arbejdsprogrammerne, og
  3. EU-OSHA's budget er en del af EU's almindelige budget og fastlægges efter EU's almindelige budgetprocedure.

Der er også uformelle forbindelser:

  1. EU-OSHA opfordrer repræsentanter fra institutionerne til at deltage i dets forskellige projekter og netværk. EU-tjenestemænd optræder ofte i styringsgrupper og rådgivende udvalg på EU-OSHA-projekter. Talsmænd eller deltagere fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet eller andre EU-organer inviteres med på EU-OSHA-konferencer.
  2. EU-OSHA samarbejder med institutionerne om projekter og arrangementer og samarbejder med Rådet om formandskabsprogrammer ved at stille ekspertise, talere eller anden bistand til formandskabet til rådighed. Der planlægges desuden fællesarrangementer med Europa-Parlamentet, og
  3. EU-OSHA er involveret i EU-institutionernes udvalg og netværk, som for eksempel Kommissionens Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen og Udvalget af Arbejdstilsynschefer.
  4. EU-OSHA informerer og samarbejder jævnligt med instanserne i den europæiske dialog mellem arbejdsmarkedets parter og sektordialogudvalgene for arbejdsmarkedets parter.

Europa-Kommissionen

Europa-Parlamentet

EU-Rådet

Share this on: