EU-OSHA’s glossarer

EU-OSHA's flersprogede glossarer indeholder arbejdsmiljøtermer, der er inddelt efter interesse- eller vidensområde. De er opført i alfabetisk rækkefølge sammen med de tilhørende definitioner.

EU-OSHA har udarbejdet disse glossarer inden for rammerne af arbejdsmiljøkampagnerne for at sikre ensartet kommunikation af nøglebegreber, der er relevante for de specifikke kampagner. De indeholder arbejdsterminologi og definitioner af de mest anvendte begreber inden for områderne.