Den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER).

Image

EU-OSHA's europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) er en omfattende undersøgelse, som ser på, hvordan arbejdsmiljørisici håndteres i praksis på de europæiske arbejdspladser.

Tusindvis af virksomheder og organisationer i hele Europa opfordres til at udfylde et spørgeskema om:
  • generelle arbejdsmiljørisici, og hvordan de håndteres
  • psykosociale risici såsom stress, mobning og chikane
  • drivkræfter og hindringer for effektiv arbejdsmiljøhåndtering
  • inddragelse af medarbejdere i arbejdsmiljøspørgsmål.

Resultaterne fra denne spørgeundersøgelse suppleres af sekundæranalyser, som omfatter en række tilbundsgående undersøgelser med fokus på specifikke emner. Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder anvendes i disse undersøgelser for at bidrage til en bedre forståelse af de væsentligste undersøgelsesresultater.

ESENER 2024

ESENER 2019 

ESENER 2014

ESENER 2009