Udviklingen inden for IKT og digitalisering af arbejdet

Developments in ICT and digitalisation of work

Oprettelsen af et europæisk digitalt indre marked er en af Europa-Kommissionens top 10-prioriteter.

https://osha.europa.eu/da/publications?f%5B0%5D=facet_tags%3A4644&f%5B1%5D=publication_type%3A9I et EU-OSHA-projekt inden for fremtidsforskning  ser man på, hvilken virkning den hurtige udvikling inden for digital teknologi, herunder kunstig intelligens og robotteknologi, har på arbejdet, samt den potentielle konsekvens heraf for arbejdsmiljøet. Dette projekt har til formål at give EU's beslutningstagere, medlemsstaternes regeringer, fagforeninger og arbejdsgivere de oplysninger, de har brug for, om ændringerne inden for digital teknologi, dens indflydelse på arbejdets natur og organisation, samt de nye udfordringer for arbejdsmiljøet, som den kan medføre.

Publikationer, der er udgivet som følge af projektet

Opfølgende undersøgelser, der ser nærmere på vigtige områder og udfordringer 

Undersøgelse af alle ekspertindlæg om IKT/digitalisering og arbejdsmiljø

Disse aktiviteter skal bidrage til at sikre arbejdsmiljøet i fremtiden i overensstemmelse med intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i EU.