Datavisualiseringsværktøjet OSH Barometer

Dette værktøj er den officielle kilde til information om status og tendenser på arbejdsmiljøområdet i de europæiske lande.

Indikatorer

Udforsk, og sammenlign data for EU og de enkelte lande inden for en lang række emner.

Generel information: Find information om arbejdsmiljømyndigheder, økonomiske profiler, sektorprofiler og arbejdsstyrkeprofiler.

Arbejdsmiljøstyring: Tjek EU-regler og nationale bestemmelser, og læs mere om landenes tilgang til arbejdsmiljøstrategier og social dialog om arbejdsmiljø.

Arbejdsvilkår og forebyggelse: Få mere at vide om risici på arbejdspladsen, forebyggelse i virksomheder, arbejdstagerinddragelse, arbejdsmiljøkultur og sundhedsbevidsthed.

Ulykker, sygdomme og trivsel: Få mere at vide om arbejdsulykker med dødelig og ikkedødelig udgang, arbejdsrelaterede sygdomme eller skader og arbejdstagernes opfattelse af sundhed.

Arbejdsmiljøinfrastruktur: Få mere at vide om landenes kapacitet inden for arbejdsmiljøstatistikker, -undersøgelser og -forskning, og hvordan landene håndhæver arbejdsmiljølovgivningen. Afsnittet indeholder også information om internationale organisationer og programmer.

Brug af datavisualiseringsværktøjet

Brug værktøjet til at visualisere og sammenligne kvantitative data. Find beskrivelser og links til yderligere information om kvalitative data.

Med værktøjet kan du:

  • se de vigtigste indikatorer som infografikker
  • sammenlign nationale data med 1 eller 2 andre lande, EU eller tidligere år
  • generere og downloade grafikker og eksportere dem som Excel-filer
  • downloade detaljerede landerapporter eller rapporter om specifikke emner, f.eks. om nationale strategier
  • dele indhold direkte på sociale medier

Datakilder

Dataene er indhentet fra nationale myndigheder, statistiske myndigheder og europæiske undersøgelser og forskning:

Om OSH Barometer

OSH Barometer er resultatet af et samarbejde mellem EU-OSHA, GD EMPL og dets nationale focal points. Få mere at vide om fremgangsmåden.

Værktøjet opdateres og overvåges med henblik på yderligere udvikling.

Se værktøjet