You are here

Et godt arbejdsmiljø er godt for din virksomhed.

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

I vanskelige økonomiske tider er det vigtigt at huske på, at et dårligt arbejdsmiljø koster penge. Og hvad mere er, så viser undersøgelser, at god arbejdsmiljøforvaltning i en virksomhed er en forudsætning for forbedrede resultater og rentabilitet.

Alle taber, når arbejdsmiljøet forsømmes - lige fra den enkelte arbejdstager til de nationale sundhedsordninger. Men dette betyder, at alle kan drage nytte af bedre retningslinjer og praksis.

Lande med dårlige arbejdsmiljøordninger bruger værdifulde ressourcer på at behandle skader og sygdomme, der kunne have været undgået. Der er mange fordele ved en stærk national strategi, f.eks.:

 • øget produktivitet i kraft af mindre sygefravær
 • reducerede sundhedsudgifter
 • fastholdelse af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet
 • tilskyndelse til mere effektive arbejdsmetoder og -teknologier
 • færre arbejdstagere, der må gå på nedsat arbejdstid for at pleje et familiemedlem

Omkostninger forbundet med arbejdsrelaterede skader, sygdomme og dødsfald

Hvad er de økonomiske virkninger af både god og dårlig arbejdsmiljøledelse? Det er afgørende, at politikere, forskere og formidlere forstår svaret på dette spørgsmål, men det kræver data af høj kvalitet. EU-OSHA tager således sigte på at imødekomme dette behov i sit oversigtsprojekt i to trin "Costs and benefits of occupational safety and health" (omkostninger og fordele ved et godt arbejdsmiljø), der har til formål at udarbejde en økonomisk omkostningsmodel til at foretage pålidelige skøn over omkostningerne.

Fase 1: omfattende undersøgelse med henblik på at identificere og vurdere de tilgængelige data i hver medlemsstat, som kan anvendes til at udarbejde en model til beregning af omkostninger.

Resultat: Oversigtsrapport vedrørende tilgængeligheden og kvaliteten af data (2017).

Fase 2a: udarbejdelse af en tilnærmet økonomisk omkostningsmodel baseret på tilgængelige internationale datakilder (i samarbejde med ILO, Finland og Singapore).

Resultat: Rapport vedrørende udarbejdelsen af den tilnærmede model (2017).

Fase 2b: udarbejdelse af en avanceret økonomisk omkostningsmodel baseret på nationale datakilder.

Resultat: Rapport vedrørende udarbejdelsen af den avancerede model (2018).

Projektet omfatter ligeledes et seminar for aktørerne, hvor de kan drøfte følgerne af modellen for arbejdsmiljøpolitik og -praksis i 2018, samt yderligere formidling og evaluering i 2019. Et værktøj til visualisering af data og infografik vil også give nem adgang til og mulighed for evaluering af data.

Fordelene for din virksomhed

Ikke alene koster et dårlig arbejdsmiljø penge, men et godt arbejdsmiljø betaler sig også. Virksomheder med højere arbejdsmiljøstandarder er mere succesrige og mere bæredygtige.

Ifølge undersøgelser anslås det, at hver euro, der investeres i arbejdsmiljøet, giver et afkast på 2,2 euro , og at cost-benefit-forholdet ved at forbedre arbejdsmiljøet er gunstigt.

De økonomiske fordele ved et godt arbejdsmiljø er betydelige for såvel store som små virksomheder. Her skal blot nævnes nogle få eksempler på de fordele, som et godt arbejdsmiljø giver:

 • det forbedrer arbejdstagernes produktivitet
 • det begrænser fravær
 • det reducerer kompensationsbetalinger
 • det lever op til kravene fra kontrahenter i den offentlige og private sektor

En målrettet indsats vil kunne tilføre din virksomhed betydelige fordele. Få mere at vide om gennemførelse af forbedringer og håndtering af risikofaktorer her .

Økonomiske incitamenter

Over alt i Europa er der indført ordninger, der belønner organisationer, som har sikre og sunde arbejdspladser. Her er nogle eksempler:

 • lavere forsikringspræmier
 • skattelettelser
 • statsstøtte og -tilskud

Et eksempel er slagterisektoren i Tyskland. De slagterier, der deltog, fik en lavere forsikringspræmie, hvis de fremmede sikkerheden, f.eks. ved at købe sikkerhedsknive eller ved at lade chauffører deltage i sikkerhedskurser.

Ordningen medførte:

 • 1 000 færre indberetningspligtige ulykker om året for sektoren i Tyskland
 • en omkostningsbesparelse svarende til 40 mio. euro på seks år
 • en besparelse på 4,81 euro for hver investeret euro

For forsikringsselskaberne kan sådanne ordninger være med til at nedbringe antallet af skadesanmeldelser og erstatningskrav samt omkostningerne i forbindelse hermed.

Få mere at vide om økonomiske incitamenter, og hvordan de kan indføres:

Yderligere ressourcer: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety