The value of occupational safety and health and the societal costs of work-related injuries and diseases

Keywords:

Denne rapport redegør for resultaterne af den anden fase af EU-OSHA's projekt vedrørende vurdering af omkostningerne ved arbejdsrelaterede skader, sygdomme og dødsfald i Europa. Der er udviklet to metoder til at vurdere omkostninger: En bottom-up-tilgang, baseret på individuelle omkostningselementer — direkte, indirekte og immaterielle omkostninger, og en top-down-tilgang, baseret på internationale data om den økonomiske byrde forbundet med sygdom og skade.

Omkostningsoverslagene har fokus på fem lande — Finland, Tyskland, Nederlandene, Italien og Polen — for hvilke der foreligger tilstrækkelige data, og som er repræsentative for Europas forskellige geografiske forhold, industrier og sociale systemer. Resultaterne indhentet ved hjælp af hver model sammenlignes, styrker og svagheder vurderes, og konsekvenserne for beslutningstagerne undersøges.

Downloadin: en