Unge og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Statistikkerne viser, at 18-24-årige er i større risiko for at komme ud for en alvorlig ulykke på arbejdspladsen end ældre medarbejdere. De kan blive udsat for dårlige arbejdsvilkår, der udvikler erhvervssygdomme hos dem, mens de stadig er unge, eller senere i livet.

Når unge for første gang starter i et arbejde, mangler de ofte erfaring og såvel fysisk som psykosocial modenhed. De tager muligvis ikke de risici, de står over for, alvorligt nok. Andre faktorer, der indebærer en større risiko for unge, er bl.a.:

  • utilstrækkelige færdigheder og uddannelse
  • manglende bevidsthed om deres rettigheder og deres arbejdsgivers forpligtelser
  • manglende selvsikkerhed, så de ikke siger deres mening
  • at arbejdsgiverne ikke anerkender den supplerende beskyttelse, som unge arbejdstagere har behov for.

EU-OSHA udarbejder statistikkerovervåger risici for unge og støtter delingen af god praksis med henblik på at beskytte dem på arbejdspladsen.

Arbejdsgiverne rettigheder og ansvar

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og de bør være særligt opmærksomme på unge arbejdstagere. De skal udføre en risikovurdering, inden en ung begynder at arbejde, og indføre foranstaltninger til at beskytte dem.

Unge arbejdstagere bør sættes til passende arbejde. få passende oplæring og underkastes passende tilsyn. Arbejdsgiverne bør fremme en stærk sikkerhedskultur og inddrage unge arbejdstagere i sikkerhedsspørgsmål. Der gælder særlige regler for unge arbejdstagere under18 år.

Rådets direktiv 94/33/EF fastsætter arbejdsgivernes retlige forpligtelser. Disse forpligtelser er fastsat i den enkelte medlemsstats bestemmelser. Nationale arbejdsmiljøorganisationer og fagforeninger er gode kilder til rådgivning.

Læs faktablad for arbejdsgivere.

Unge arbejdstageres rettigheder og ansvar

Unge har ret til at stille spørgsmål, give udtryk for bekymringer og nægte at udføre arbejde, der ikke er sikkert.

Samtidig har de et ansvar for at følge arbejdsmiljøpolitikkerne og drage omsorg for deres egen og kollegernes sikkerhed.

Hvis du er ung arbejdstager og har et problem, er det vigtigste at fortælle nogen om det. Tal med din chef, hvis du kan. Hvis du ikke kan, bør du tale med din sikkerhedsrepræsentant, bedriftssundhedspersonalet eller en slægtning, værge eller kollega, som du har tillid til. Nationale arbejdsmiljøorganisationer og fagforeninger er gode kilder til rådgivning.

  • Spørg, hvis du er i tvivl om noget
  • Kend dine rettigheder og find ud af, hvor du kan få hjælp
  • Forstå risiciene, og hvad du skal gøre i en nødsituation
  • Påtag dig ingen opgaver uden oplæring – og følg procedurerne

Læs faktablad med vejledning til unge arbejdstagere.

Hjælp til undervisere og forældre

Underviserne spiller en vigtig rolle Hvis de kan udvikle en god holdning til og forståelse af risikoforebyggelse hos unge fra en tidlig alder, hjælper de dem med deres sikkerhed hele livet.

Ved hjælp af den altid populære Napo-figur har EU-OSHA udviklet en række værktøjssæt til brug for undervisere inden for arbejdsmiljøuddannelse, der introducerer arbejdsmiljøemner for børn i underskolen på en pædagogisk, men samtidig sjov og fantasifuld måde, ved hjælp af Napo-videoklip og kreative aktiviteter.

De undervisere, der er involveret i erhvervsuddannelse eller praktikophold, bør kontrollere arbejdsmiljøforholdene sammen med deres arbejdsgivere.

Få mere at vide om integrering af arbejdsmiljø på uddannelsesområdet.

Forældre kan støtte unge ved at sikre, at de forstår deres rettigheder og ansvar. Forældre kan også hjælpe ved at tale med dem om arbejde og uddannelse og deres sikkerhed og sundhed.

Læs faktablad med vejledning til forældre.