Integrering af arbejdsmiljø på uddannelsesområdet

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Integrering af arbejdsmiljø i på uddannelsesområdet vil sige at inddrage det systematisk i klasseundervisningen. Ideelt set bliver det en del af hverdagen for elever, forældre og personale.

Hvis børn begynder at lære om sikkerhed og sundhed, ligesom de lærer at læse og skrive, bliver det en naturlig del af den måde, de arbejder, leger og lever på. De udvikler en god holdning til sikkerhed og sundhed, som de har glæde af hele deres arbejdsliv.

Lær sikkerhed for livet som ung: vellykket arbejdsmiljøuddannelse

Det er bedst at integrere arbejdsmiljøundervisningen i de enkelte fag frem for at undervise i det som et særskilt fag. Aktivitetsbaseret læring og eksempler fra det virkelige liv vil bidrage til at formidle budskabet til børn og unge. Nøglebudskaber kan gentages på forskellige måder for forskellige aldersgrupper, uanset om det er i underskolen eller som led i en erhvervsuddannelse.

En tilgang baseret på det samlede skoleforløb er den ideelle model. Det er vanskeligere og ikke så udbredt at integrere arbejdsmiljø i de videregående uddannelser, navnlig på universiteterne. Den samme integrerede model finder dog anvendelse. Netværks- og partnerskabssamarbejde med arbejdsmiljømyndighederne bidrager på afgørende vis til en vellykket integrering.

Integrering af arbejdsmiljø i skolelivet

En holistisk tilgang til et skoleforløb kombinerer uddannelse og skoleledelse. Elever og personale samarbejder om at gøre skolen til et sikkert og sundt sted at arbejde og lære gennem:

 • risikouddannelse og arbejdsmiljøstyring, f.eks. ved at inddrage eleverne i afsløring af risici
 • sundhedsuddannelse og sundhedsfremme, f.eks. initiativer vedrørende sunde skoler
 • fremme af værdighed og respekt for alle, f.eks. kampagner mod mobning
 • miljøhensyn, f.eks. genbrug og genanvendelse

Tips til vellykket integrering

Vi ved fra casestudier, hvad der bidrager til at få en holistisk tilgang til skoleforløbet til at fungere:

 • lederskab fra skolelederens side med henblik på at motivere elever og personale
 • inddragelse af elever, forældre og personale
 • tilvejebringelse af praktisk støtte og praktiske værktøjer. I den forbindelse har undervisningsmaterialet "
  Napo for lærere
  " været nyttigt
 • uddannelse af lærere
 • netværkssamarbejde mellem skoler
 • samarbejde mellem arbejdsmiljømyndigheder og uddannelsesmyndigheder
 • at være praktisk orienteret og kæde risikouddannelsen sammen med de emner, der udvises i.

Flere oplysninger: