You are here

Udbud

Procurement. Workers in an office

EU-OSHA's organisation og funktion indebærer, at det hele tiden har behov for varer og tjenesteydelser. Udbud er en struktureret måde til at komme i kontakt med markedet med henblik på at købe varer og tjenesteydelser.

Formålet med en konkurrencepræget udbudsprocedure for tildeling af kontrakter er dobbelt, nemlig:

  • at sikre gennemsigtige transaktioner
  • at opnå tjenesteydelser, leverancer og arbejde af den ønskede kvalitet og til den bedst mulige pris.

I henhold til de gældende forordninger, nemligdirektiv 2004/18/EF og Kommissionens forordning nr. 2342/2002, skal EU-OSHA sikre den bredest mulige deltagelse på lige vilkår i udbudsprocedurer og kontrakter.

Oplysninger om, hvordan EU-OSHA behandler tilbudsgiveres personoplysninger, findes her:
erklæring om databeskyttelse i forbindelse med udbudsprocedurer

EU-OSHA-kontrahenter 2014

Individuelle kontrakter under rammekontrakter

Kontrakter underskrevet i 2014 på under 60 000 (procedure med forhandling)

Samlede mængder for individuelle kontrakter i 2014 på grundlag af DIGIT's rammekontrakter

EU-OSHA-kontrahenter 2013

Individuelle kontrakter under rammekontrakter

Kontrakter underskrevet i 2013 på under 60 000 (procedure med forhandling)

Samlede mængder for individuelle kontrakter i 2013 på grundlag af DIGIT's rammekontrakter

EU-OSHA-kontrahenter 2012

Samlede mængder for individuelle kontrakter i 2012 på grundlag af DIGIT's rammekontrakter

Åbne indkaldelser

Der er for øjeblikket ingen indkaldelser inden for dette område.

Igangværende indkaldelser

Arkiverede indkaldelser