Udbud

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA har hele tiden behov for varer og tjenesteydelser, for at organisationen og driften kan fungere. Udbudsprocedurer er en struktureret måde at undersøge markedet på, når disse varer og tjenesteydelser skal købes.

Formålet med en konkurrencepræget udbudsprocedure for tildeling af kontrakter er dobbelt, nemlig:

  • at sikre gennemsigtige transaktioner
  • at opnå den ønskede kvalitet til den bedst mulige pris, når det gælder tjenesteydelser, leverancer og arbejde

I henhold til de gældende forordninger, nemlig direktiv 2014/24/EU, forordning nr. 966/2012 (Europa-Parlamentet og Rådet) og forordning nr, 1268/2012 (Europa-Kommissionen og Kommissionen), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2015/1929 , skal EU-OSHA sikre den bredest mulige deltagelse på lige vilkår i udbudsprocedurer og kontrakttildelinger.

Information om, hvordan EU-OSHA behandler tilbudsgiveres personoplysninger i forbindelse med offentlige udbud, findes her.