Støtte til den europæisk søjle for sociale rettigheder:

Image

EU-OSHA støtter fuldt ud den europæiske søjle for sociale rettigheder i arbejdet for sikre, sunde og veltilpassede arbejdspladser i Europa.

EU-søjlen, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bekendtgjorde i fællesskab den 17. november 2017, fremmer et højt beskyttelsesniveau for arbejdstagere, uanset alder, mod arbejdsmiljørisici.

Dette er særligt vigtigt set i forbindelse med EU-søjlen, idet den sigter på at levere grundlæggende sociale rettigheder, rimelige arbejdsvilkår samt lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet. Det fastslås i en af søjlens 20 hovedprincipper, at "arbejdstagere har ret til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet".

Et længere og sundere arbejdsliv kan reducere utrygge forhold og samtidigt forbedre produktiviteten. Et godt arbejdsmiljø medfører reelt mange fordele såsom mindre sygefravær, færre udgifter til sundhedsydelser, ældre arbejdstagere i beskæftigelse længere, stimulering af mere effektive arbejdsmetoder og teknologier samt bedre balance mellem arbejde og privatliv.

Mod en europæisk søjle for sociale rettigheder:

Lær mere om konferencen om den europæiske søjle for sociale rettigheder