Samarbejde med andre agenturer

EU-agenturer

EU-OSHA arbejder aktivt sammen med følgende EU-agenturer:

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)         
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)         
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)         
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)         
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea)        
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)         
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

Sådan arbejder EU's agenturer for dig

Se denne video for at få mere at vide om, hvordan EU's agenturer bidrager til det europæiske samfund.

 

Fælles erklæring fra lederne af EU's agenturer og fællesforetagender: Nultolerance over for seksuel chikane

EU-OSHA går i brechen for nultolerance over for seksuel chikane, kønsbestemt vold og kønsbestemt chikane af enhver art på arbejdspladsen.

Den 8. marts 2018 underskrev EU-OSHA denne fælleserklæring fra EU's agenturer som led i indsatsen for alle arbejdstageres sundhed, sikkerhed og trivsel baseret på princippet om kønsligestilling og ligebehandling på arbejdspladsen.

Fælles erklæring fra lederne af EU's agenturer og fællesforetagender: Nultolerance over for seksuel chikane

Aftalememorandum mellem Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Dette aftalememorandum mellem EU-OSHA og Eurofound fastlægger de områder, hvor de to agenturer har et tæt samarbejde. De pågældende områder er valgt med henblik på at sikre de størst mulige fordele for agenturerne og undgå overlap af aktiviteter inden for de identificerede områder af fælles interesse.  
Det nuværende aftalememorandum trådte i kraft i februar 2007.

Aftalememorandum mellem Eurofound og EU-OSHA 

Ramme for samarbejdet mellem Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

Rammen for samarbejde mellem EU-OSHA og EIGE har til formål at sikre et effektivt samarbejde mellem de to agenturer og undgå overlap af aktiviteter.

Ramme for samarbejde mellem EU-OSHA og EIGE 

Aftalememorandum mellem Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Formålet med dette aftalememorandum er at styrke samarbejdet mellem ECHA og EU-OSHA med henblik på at udvikle synergier og udveksle viden om spørgsmål af fælles interesse gennem øget samarbejde og navnlig gennem aktiv informationsudveksling.  
Aftalememorandummet trådte i kraft den 5. maj 2010.

Aftalememorandum mellem ECHA og EU-OSHA 

Ramme for samarbejde mellem Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) 

Hensigtserklæring om samarbejde mellem GD GROW, EU-OSHA og Eismea

Kommunikationspartnerskabsprojektet

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er rygraden i Europas økonomi. De udgør 99 % af alle virksomheder i EU. De beskæftiger ca. 100 millioner mennesker, står for mere end halvdelen af Europas BNP og spiller en nøglerolle i værditilvæksten i alle økonomiske sektorer. SMV'er leverer innovative løsninger på udfordringer som klimaændringer, ressourceeffektivitet og social samhørighed og bidrager til at udbrede denne innovation til alle EU's regioner. De er derfor centrale for EU's dobbelte omstilling til en bæredygtig og digital økonomi. De er afgørende for Unionens konkurrenceevne og velstand, dens industrielle økosystemer og økonomiske og teknologiske suverænitet og dens modstandsdygtighed over for udefra kommende rystelser.

I 2015 blev en ny erklæring om samarbejde mellem Generaldirektoratet for Erhvervspolitik (nu Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GD GROW)), Forvaltningsorganet for SMV'er (nu Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea)) og EU-OSHA startskuddet til et officielt partnerskab med Enterprise Europe-netværket (EEN).

Enterprise Europe-netværket

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Enterprise Europe-netværket (EEN) hjælper virksomheder med at forny sig og vokse på internationalt plan. Det er verdens største støttenetværk for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med internationale ambitioner.

Netværket er aktivt på verdensplan. Det samler eksperter fra medlemsorganisationer, der er kendt for deres ekspertise i virksomhedsstøtte.

Kommunikationspartnerskabsprojektet (CPP) har til formål at skabe øget bevidsthed om arbejdsmiljøets betydning for SMV'er og at give SMV'er let adgang til praktisk information og nyttige kontakter på nationalt og regionalt plan, herunder nationale partnerskabsmøder, oplysningskampagner og andre aktiviteter såsom EEN's arbejdsmiljøpris.

EEN's medlemmer er blandt EU-OSHA's vigtigste partnere. De hjælper agenturet med at nå sine mål i samspil med Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GD GROW), Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea) og EU-OSHA's nationale focal points.