Samarbejde med andre agenturer

EU-agenturer

EU-OSHA arbejder aktivt sammen med følgende EU-agenturer:

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)

Sådan arbejder EU's agenturer for dig

Se denne video for at få mere at vide om, hvordan EU's agenturer bidrager til det europæiske samfund.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Et aftalememorandum mellem Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) udgør størstedelen af virksomheder i EU. Ca. 99 % af alle virksomheder i EU er SMV'er, og de beskæftiger mere end 66 % af befolkningen (Eurostat, 2008). SMV'er er også ansvarlige for 82 % af alle arbejdsskader og for ca. 90 % af dødsulykkerne (Eurofound, 2010). Derfor er det hovedformålet med udviklingen af Communication Partnership-projektet (CPP) på det nationale niveau at forbedre vores kontaktflade med SMV'er og højrisikobrancher, så vigtigheden af et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan tydeliggøres.

I 2015 fremmede en ny Erklæring om samarbejde mellem Generaldirektoratet for Erhvervspolitik og Industri (nu Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er (DG GROW)) og EU-OSHA et officielt partnerskab med Enterprise Europe Network (EEN).

Communication Partnership-projektet (CPP) søger at udbrede kendskabet til vigtigheden af et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos SMV'er og at sikre dem let adgang til praktiske oplysninger og nyttige kontakter på nationalt og regionalt niveau, herunder nationale partnerskabsmøder, opmærksomhedsskabende tiltag og andre aktiviteter som for eksempel EEN-prisen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

EU-OSHA's nøglepartnere i bestræbelserne på at opnå sine mål er Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er (DG GROW), Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME), EU-OSHA’s nationale kontaktpunkter og EEN-medlemmerne.

Hensigtserklæring om samarbejde mellem DG GROWTH, EU-OSHA og EASME

Enterprise Europe Network

Formålet med dette aftalememorandum er at skabe et stærkere samarbejde mellem ECHA and EU-OSHA ved at udvikle synergier og dele viden om sager af fælles interesse gennem øget samarbejde og i særdeleshed gennem en aktiv udveksling af oplysninger.
Aftalememorandummet trådte i kraft den 5. maj 2010.

Aftalememorandum mellem ECHA og EU-OSHA

Hensigtserklæring om samarbejde mellem DG GROWTH, EU-OSHA og EASME

Communication Partnership-projektet

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) udgør størstedelen af virksomheder i EU. Ca. 99 % af alle virksomheder i EU er SMV'er, og de beskæftiger mere end 66 % af befolkningen (Eurostat, 2008). SMV'er er også ansvarlige for 82 % af alle arbejdsskader og for ca. 90 % af dødsulykkerne (Eurofound, 2010). Derfor er det hovedformålet med udviklingen af Communication Partnership-projektet (CPP) på det nationale niveau at forbedre vores kontaktflade med SMV'er og højrisikobrancher, så vigtigheden af et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan tydeliggøres.

I 2015 fremmede en ny Erklæring om samarbejde mellem Generaldirektoratet for Erhvervspolitik og Industri (nu Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er (DG GROW)) og EU-OSHA et officielt partnerskab med Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network-prisen for sikkert og sundt arbejdsmiljøEnterprise Europe Network (EEN) er et europæisk flagskibsinitiativ, hvis formål er at yde innovation og virksomhedsstøtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i hele EU. Netværket, der er en del af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, er en kvikskranke med oplysninger om EU-politikker og lovgivning, finansieringsmuligheder, støtte til at finde forretningspartnere og bistand til at udvikle forsknings- og innovationskapacitet. Det omfatter cirka 600 partnerorganisationer i 53 lande og udbyder en lang række tjenester til SMV'er.

Communication Partnership-projektet (CPP) søger at udbrede kendskabet til vigtigheden af et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos SMV'er og at sikre dem let adgang til praktiske oplysninger og nyttige kontakter på nationalt og regionalt niveau, herunder nationale partnerskabsmøder, opmærksomhedsskabende tiltag og andre aktiviteter som for eksempel EEN-prisen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

EU-OSHA's nøglepartnere i bestræbelserne på at opnå sine mål er Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er (DG GROW), Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME), EU-OSHA’s nationale kontaktpunkter og EEN-medlemmerne.