Bedre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne

© EU-OSHA/Jim Holmes

Arbejdets struktur, tilrettelæggelse og regulering er under stadig forandring. Det er derfor vigtigere end nogensinde at sikre, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøreglerne. EU-OSHA's indsats for at støtte overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne (2021-2024) fokuserer på de faktorer, der påvirker overholdelsen af arbejdsmiljøstandarderne, med det formål at fremme en organisatorisk kontekst, der kan være til hjælp for virksomhederne i deres bestræbelser på at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

Bedre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne i virksomheder

Overholdelse af arbejdsmiljøreglerne kan være en udfordring, navnlig for mikrovirksomheder og små virksomheder. Tidligere EU-OSHA-forskning viser imidlertid, at visse eksterne faktorer har stor indflydelse på overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne i mikrovirksomheder og små virksomheder:

  • retshåndhævelse af reglerne
  • påvirkninger fra forsyningskæden
  • eksterne arbejdsmiljøtjenester
  • sociale eller sektorspecifikke normer
  • økonomisk støtte.

Formålet med denne aktivitet er at følge op på disse resultater ved at gennemgå de former for støtte, der er til rådighed, og se nærmere på innovative strategier til støtte for overholdelse. Selv om mikrovirksomheder og små virksomheder udgør et særligt fokusområde, tages der også hensyn til den vigtige rolle, som større virksomheder spiller med hensyn til at skabe et miljø, der fremmer overholdelse.

Forskningsprogrammets faser

Efter en indledende overordnet gennemgang af overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne blev to store forskningsområder identificeret med henblik på yderligere tilbundsgående studier:

  • Den første vedrører markedsbaserede tilgange til fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og ser på politikker og strategier, der påvirker relationer i forsyningskæden med henblik på at forbedre overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne med særlig fokus på landbrugsfødevare- og byggesektoren.
  • Det andet område vedrører statslig indflydelse, dvs. regulerings- og håndhævelsesmæssige tilgange til sikring af overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne, og sigter på at identificere innovative praksisser, som anvendes af inspektorater og forebyggelsestjenester til støtte for arbejdsmiljøet.

COVID-19's indvirkning på overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne

Den overordnede gennemgang identificerer også et behov for at undersøge, hvordan covid-19 påvirker overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne. Dette ses tydeligst i landbrugsfødevare- og byggesektoren, hvor arbejdstagerne er blandt de hårdest ramte af pandemien og af afbrydelser i forsyningskæden. Forskningen skal danne grundlag for udviklingen af politikker, der forbedrer arbejdsvilkårene ved at hjælpe virksomhederne med at overholde arbejdsmiljøreglerne.