Støtte til overholdelse af kravene til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen — europæiske arbejdstilsynssystemer for sanktioner og standardiserede foranstaltninger

Keywords:

Arbejdstilsyn er afgørende for at fremme overholdelsen af reglerne for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. De gennemgribende forandringer på arbejdspladsen, der skyldes nye teknologier og arbejdsordninger, har åbnet op for drøftelser om arbejdstilsynenes rolle på et arbejdsmarked i forandring.

Dette oplæg gennemgår arbejdstilsyn og forskellige sanktionssystemer i EU. Det giver arbejdsinspektører bedste praksis til at overtale virksomhederne til at forbedre overholdelsen og understreger effektiviteten af afvejningen af overtalelse og håndhævelse under inspektionsbesøg.

Oplægget fremhæver ligeledes behovet for en standardiseret vurdering af sikkerheden på arbejdspladsen og indeholder forslag til målemetoder.

Download in: en