E-vejledning om sunde arbejdspladser for alle aldre

Image

E-vejledningen ”Sunde arbejdspladser for alle aldre” indeholder information om og hjælp til arbejdspladserne om arbejdsmiljøledelse i relation til en aldrende arbejdsstyrke. Målet er at øge bevidstheden om og kendskabet til den aldrende arbejdsstyrke, selve aldringsprocessen og dens virkninger på arbejdspladsen samt at give praktisk vejledning til, hvordan udfordringerne i denne forbindelse håndteres.

E-vejledningen indeholder oplysninger om

  • håndtering af alder
  • alderssensitive risikovurderinger
  • sundhedsfremme på arbejdspladsen

og andre relevante emner for arbejdsgivere, arbejdsmiljøeksperter, HR-personale og arbejdstagere.

Den indeholder også casestudier og en ordliste med en forklaring på de hyppigst anvendte begreber.

Adgang til e-vejledning