You are here

Presserum

Hvad nyt er der?
12/07/2016

Ønsker din organisation at udbrede sit sociale ansvar og sin arbejdsmiljøindsats til et bredere publikum og indgå i netværkssamarbejde med ligesindede internationale grupper?

Ønsker din medieorganisation at forbedre sit omdømme, sit netværkssamarbejde og sin synlighed?

Kan du svare ja til disse spørgsmål, så ansøg nu om at blive partner i Kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre".

Pressemeddelelser

28/06/2016 - 01:45

De europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder (MSV'er) er af flere grunde mest udsatte for ulykker på arbejdspladsen og dårligt helbred i forhold til større virksomheder. EU-OSHA har derfor med det formål at forbedre arbejdsmiljøet i disse virksomheder lanceret et projekt, der skal forsøge at identificere succesfaktorer for politikker, strategier og praktiske løsninger. Resultaterne af den første fase af dette projekt er blevet offentliggjort, og der blev afholdt et seminar, hvor interessenterne kunne diskutere resultaterne.

21/06/2016 - 01:45

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har bekræftet den første bølge af officielle kampagne- og mediepartnere i den paneuropæiske kampagne for 2016-17 "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre". Netværket af officielle kampagnepartnere består af europæiske og internationale virksomheder og organisationer, som repræsenterer en række forskellige sektorer, herunder arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslutninger, teknologiplatforme, ikkestatslige organisationer og multinationale selskaber.