You are here

Presserum

Hvad nyt er der?

Pressemeddelelser

24/10/2016 - 07:00

Den europæiske arbejdsmiljøuge 2016 – fra den 24. til den 28. oktober, der er en vigtig del af kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre", begynder i dag. Gennem de hundreder af arrangementer, der finder sted i hele Europa i denne uge, understreger Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og dets netværk af partnere betydningen af at tilvejebringe sikre og sunde vilkår gennem hele livet.

28/06/2016 - 01:45

De europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder (MSV'er) er af flere grunde mest udsatte for ulykker på arbejdspladsen og dårligt helbred i forhold til større virksomheder. EU-OSHA har derfor med det formål at forbedre arbejdsmiljøet i disse virksomheder lanceret et projekt, der skal forsøge at identificere succesfaktorer for politikker, strategier og praktiske løsninger. Resultaterne af den første fase af dette projekt er blevet offentliggjort, og der blev afholdt et seminar, hvor interessenterne kunne diskutere resultaterne.