Presserum

Hvad nyt er der?

AI-baserede personaleledelsessystemer kan bidrage til udformningen af sunde og sikre job og arbejdspladser, men kan også medføre risici for...

Digitaliseringen er blevet fremhævet tydeligt som et nyt arbejdsmiljøproblem i den europæiske virksomhedsundersøgelse fra 2019 om nye risici og risici...

På det nylige arrangement med udveksling af god praksis samlede EU-OSHA sin særlige gruppe af officielle kampagnepartnere med henblik på at se nærmere...

Flere og flere virksomheder anvender AI-baserede systemer inden for personaleledelse for at øge deres effektivitet og produktivitet eller afdække...

To rapporter fremhæver høje forekomster af muskel- og skeletbesvær blandt børn og unge og understreger, hvor vigtigt tidlig forebyggelse er – både før...