You are here

Presserum

Hvad nyt er der?
01/09/2016
OSHwiki connecting community

OSHwiki er en ideel måde til at dele specialviden og samarbejde online med fagfolk på arbejdsmiljøområdet.

OSHwiki-artikler skrives af anerkendte fagfolk på arbejdsmiljøområdet og universitetsfolk, men enhver kan få gratis adgang til OSHwiki, hvor man kan læse en bred vifte af informative artikler. Endvidere understøtter platformen alle sprog, og nogle artikler er allerede blevet skrevet og oversat til andre sprog end engelsk af fagfolk på arbejdsmiljøområdet.

Pressemeddelelser

28/06/2016 - 01:45

De europæiske mikrovirksomheder og små virksomheder (MSV'er) er af flere grunde mest udsatte for ulykker på arbejdspladsen og dårligt helbred i forhold til større virksomheder. EU-OSHA har derfor med det formål at forbedre arbejdsmiljøet i disse virksomheder lanceret et projekt, der skal forsøge at identificere succesfaktorer for politikker, strategier og praktiske løsninger. Resultaterne af den første fase af dette projekt er blevet offentliggjort, og der blev afholdt et seminar, hvor interessenterne kunne diskutere resultaterne.

21/06/2016 - 01:45

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har bekræftet den første bølge af officielle kampagne- og mediepartnere i den paneuropæiske kampagne for 2016-17 "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre". Netværket af officielle kampagnepartnere består af europæiske og internationale virksomheder og organisationer, som repræsenterer en række forskellige sektorer, herunder arbejdsgiver- og arbejdstagersammenslutninger, teknologiplatforme, ikkestatslige organisationer og multinationale selskaber.