Presserum

Hvad nyt er der?
diver2

En ny litteraturgennemgang kortlægger de udfordringer, arbejdstagere på digitale platforme står over for — fra utilstrækkelig social beskyttelse og...

Join our partners to mark the European Week

Den europæiske uge afholdes hvert år af EU-OSHA og agenturets partnernetværk som en vigtig hjørnesten i arbejdsmiljøkampagnen for muskel- og...

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds kampagne for rettigheder i alle sæsoner har til formål at fremme retfærdige og sikre arbejdsforhold for...

EU-OSHA samler over 150 eksperter i et online arrangement for at drøfte vigtige arbejdsmiljøemner. Arrangementet finder sted fra den 20.-23. september...

Mangler du ideer til at øge bevægeligheden på arbejdspladsen og undgå langvarigt stående og stillesiddende arbejde? I et særligt indrettet afsnit på...