You are here

Presserum

Hvad nyt er der?
15/04/2016

Den 15. april 2016 lancerer EU-OSHA i Bruxelles sammen med Kommissionen og det nederlandske EU-formandskab kampagnen for 2016-2017 Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. Den nye kampagne fokuserer på bæredygtigt arbejde og sund aldring fra arbejdslivets begyndelse og understreger betydningen af risikoforebyggelse gennem hele arbejdslivet.

Pressemeddelelser

15/04/2016 - 11:30

I Bruxelles lancerer Europa-Kommissionen og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) i samarbejde med det nederlandske EU-formandskab i dag en toårig kampagne i hele EU:Sunde arbejdspladser for alle aldre, som er den største kampagne på dette område. Kampagnen fokuserer på bæredygtigt arbejde og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i forbindelse med den aldrende arbejdsstyrke og er en velanbragt påmindelse om, at nutidens yngre arbejdstagere er fremtidens ældre arbejdstagere.

30/03/2016 - 02:00

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) offentliggør i dag sin oversigtsrapport om den anden europæiske virksomhedsundersøgelse om nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2), hvori deltog næsten 50 000 virksomheder fra 36 europæiske lande i 2014. De vigtigste emner, der dækkes, er arbejdsmiljøledelse i almindelighed, håndtering af psykosociale risikofaktorer i særdeleshed, samt arbejdstagernes deltagelse i arbejdsmiljøaktiviteter.