Arbejdsrelateret kræft

Arbejdsrelateret kræft er et af de største sundhedsproblemer, som arbejdspladser i hele Europa, ja, i hele verden, står over for. Dette anslås at tegne sig for 53 % af alle arbejdsrelaterede dødsfald i EU og andre udviklede lande. Ifølge køreplanen for kræftfremkaldende stoffer opstår der som følge af eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladser i EU omkring 120.000 arbejdsrelaterede kræfttilfælde årligt, som fører til ca. 80.000 dødsfald årligt.

Stråling, stress og andre faktorer, der er relateret til arbejdets tilrettelæggelse og vilkår, har imidlertid ligeledes sammenhæng med arbejdsrelateret kræft. Endvidere tyder den seneste evidens på, at kræft muligvis kan forårsages af arbejdsmæssig eksponering for hormonforstyrrende stoffer (f.eks. visse pesticider) eller nanomaterialer.

Disse alarmerende statistiske oplysninger har foranlediget handling. Med et nyt arbejdsmiljøinitiativ har Europa-Kommissionen sat sig for at beskytte arbejdstagere mod arbejdsrelateret kræft. Dette skal delvis ske gennem revision af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener med henblik på at fastsætte eksponeringsgrænser for almindelige kræftfremkaldende kemikalier på europæiske arbejdspladser.