Infoark: Kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen

Keywords:

Dette infoark er udarbejdet af alle samarbejdspartnerne omkring køreplanen for kræftfremkaldende stoffer. Det giver en række kortfattede praktiske råd om, hvordan risici i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen kan undgås. Det er udformet som et referencedokument til daglig brug og rummer således både en bestemmelse af kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen og en redegørelse for de risici, de udgør.

Det dækker endvidere specifikke retlige krav, såsom risikovurdering, hierarkiet af forebyggende foranstaltninger, der anvendes på kræftfremkaldende stoffer, og grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. Det rummer information om vedligeholdelsesforanstaltninger og hændelser og om identificering af særligt udsatte arbejdstagere.

Der er links til nyttige værktøjer og vejledning og information om køreplanen for kræftfremkaldende stoffer — alt, hvad du har brug for, for at håndtere risiciene fra kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen.

Download in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |