Forbedring af efterlevelsen af arbejdsmiljøbestemmelserne: en overordnet gennemgang

Keywords:
I det seneste årti er der sket hurtige ændringer i strukturen og organisationen af samt tilsynet med arbejde i EU, ikke mindst affødt af den nuværende pandemi. Ny forskning fra EU-OSHA ser på, hvordan der kan sikres efterlevelse af standarderne for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (arbejdsmiljø) og samtidig fremme af bedre praksis.
 
Den omfattende gennemgang af den eksisterende faglitteratur fokuserer på forskellige typer støtte, herunder forsyningskædetilgange, social rapportering og arbejdsmiljøincitamenter for erhvervslivet, og innovative strategier og metoder indført af arbejdsmiljømyndighederne. De vigtigste resultater deraf og deres indvirkninger på fremtidige politikker og yderligere forskning præsenteres i en endelig rapport og et resumé med detaljeret analyse i en separat litteraturgennemgang.
Download in: en