Højdepunkter

20/03/2020

 © EU-OSHA /David Tijero Osorio

VeSafe e-guiden er en interaktiv kvikskranke med information om køretøjsrelaterede risici på arbejdspladsen. Den omfatter sikker kørsel, transport på arbejdspladsen og arbejdsopgaver på eller nær veje. Guiden er udarbejdet i fællesskab af EU-OSHA og Europa-Kommissionen og indeholder en lang række eksempler på god praksis og et overblik over relevante forordninger. Den er desuden gratis og let at anvende, og du kan filtrere oplysningerne ud fra risiko- eller køretøjstype.

12/03/2020

Source: ecdc.europa.eu

EU-OSHA's søsteragentur, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), overvåger nøje udbredelsen af coronavirussen og lægger regelmæssigt opdateringer og ressourcer ud på sit websted.

Også Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Den internationale arbejdsorganisation (ILO) og det canadiske center for arbejdsmiljø og sikkerhed (CCOSH) har offentliggjort praktisk information for arbejdspladser.

Besøg ECDC's websted

12/03/2020

Source: hsa.ie

Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community!

This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-healthcare settings on the novel coronavirus, COVID-19.

It explains how to help prevent the spread of respiratory infections such as COVID-19 and what to do if someone with suspected or confirmed to have COVID-19 has been in the workplace.

You will also find advice on travel and meetings as well as links to further information and resources.

12/03/2020

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Denne seneste sammenfattende rapport er en del af et større EU-OSHA-projekt, som analyserer nationale og europæiske data om arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser (MSD). Rapporten undersøger udbredelsen og omfanget af muskel- og knoglelidelser, de tilknyttede risikofaktorer, deres virkning på sundheden og forebyggelsen på arbejdspladserne.

06/03/2020

© EU-OSHA /Courtesy of the Cypriot Department of Labour Inspection

Den 8. marts byder på en en mulighed, som alle må udnytte. Denne dag er overalt i verden en stærk påmindelse om at fortsætte arbejdet med at udrydde fastlåste kønsrollemønstre og fejre kvindernes resultater, kreativitet og styrke.

Den internationale kvindedag skaber en glimrende platform for større bevidsthed om de udfordringer, der berører arbejdende kvinders liv. Dette er også en topprioritet, som er integreret i en række af EU-OSHA's forskningsaktiviteter. 

Hvilken bedre lejlighed får vi til at gøre en positiv forskel for kvinder på arbejdspladsen?

26/02/2020

© EU-OSHA / Filip De Smet

Vores nye casestudie viser, hvordan en multinational bilfabrikant har integreret EU-OSHA's frit tilgængelige webbaserede interaktive risikoanalyseredskab OiRA, så det er tilpasset fabrikkens egne behov. Resultatet? En yderst individuel, omkostningseffektiv løsning til arbejdspladsvurdering i hele virksomheden.

Med denne løsning kan man inddrage arbejdstagerne og gennemføre værktøjet globalt, lige som løsningen kan overføres til en hvilken som helst stor virksomhed, der ønsker at forbedre og standardisere risikostyringen.

12/02/2020

Image by Albert Dezetter from Pixabay

Den 12. februar deltager EU-OSHA's administrerende direktør, dr. Christa Sedlatschek, på den internationale konference Future of work. Challenges and opportunities for occupational health and safety (fremtidens arbejde — arbejdsmiljømæssige udfordringer og muligheder). Dr. Sedlatschek deltager i paneldiskussionen med temaet From research to action oriented policies (fra forskning til handlingsorienterede politikker).

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

I år præsenterer EU-OSHA filmprisen for sunde arbejdspladser sammen med dokumentarfilmfestivalen Doclisboa i Lissabon, Portugal. Der er nu åbent for indsendelse af bidrag til dokumentarfilmkonkurrencen. 

Prisen tildeles den bedste dokumentarfilm om arbejdsrelaterede emner, og vinderen modtager 5 000 EUR og får sin film undertekstet på en række udvalgte europæiske sprog.

Pages

Pages