Højdepunkter

Telearbejde er blevet almindeligt udbredt efter pandemien, og et nyt online interaktivt risikovurderingsværktøj (OiRA) kan nu hjælpe både arbejdsgivere og telearbejdere med at skabe et bedre arbejdsmiljø derhjemme. OiRA-værktøjet for telearbejde er ikke sektorspecifikt. Det kan let anvendes af alle, uanset virksomhedstype. Det støtter arbejdsgiverne ved at generere...

Er du en dynamisk international eller europæisk organisation eller virksomhed med aktiviteter i flere EU-medlemsstater? Deler du vores vision om at arbejde for sikrere, sundere og mere produktive arbejdsmiljøer? Hvis ja, opfordrer vi dig til at indtage en aktiv rolle som officiel kampagnepartner i vores arbejdsmiljøkampagne for 2023-2025 – Sikkert og sundt arbejdsmiljø i den...

Som en del af vores aktiviteter for at afdække nye arbejdsmiljørisici præsenterer vi et nyt diskussionsoplæg om ubemandede luftfartøjer (eller droner) på arbejdspladser og konsekvenserne for sikkerheden, sundheden, privatlivet samt for ansvar og håndtering af nye risici. Oplægget undersøger, hvilke arbejdsmiljøproblemer der kan opstå, når man arbejder med droner, påpeger huller...

Mere end en ud af ti arbejdstagere i EU er beskæftiget inden for social- og sundhedssektoren , hvilket blandt andet omfatter lægebehandling og institutionspleje samt socialt arbejde. Psykosociale risici er særligt udbredte i denne sektor, og disse omfatter blandt andet en stor arbejdsbyrde, tredjepartsvold, uregelmæssige arbejdstider og følelsesmæssigt krævende arbejde. Disse...

Det helt nye websted for den kommende kampagne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2023-2025 med fokus på digitale teknologier på arbejdspladsen er allerede klar til brug. Bliv guidet gennem et væld af materialer og information om denne kampagne, og få mere at vide om risici og fordele ved digitalisering på arbejdspladsen , og hvordan arbejdstagernes sikkerhed og sundhed...

Den hurtige omdannelse af arbejdsmiljøer på grund af digitalisering og indførelsen af nye arbejdsformer, også foranlediget af covid-19 , giver nye arbejdsmiljømæssige udfordringer. Samtidig bør man ikke overse traditionelle risici og højrisikosektorer som minedrift, skovbrug og byggeri. At håndtere de skiftende arbejdsmiljømæssige problemer kræver en mangesidet tilgang samt...

Den 12. august 2023 er den internationale ungdomsdag, hvor vi fejrer unges enorme potentiale, når det kommer til at skabe en grønnere, mere bæredygtig og sundere fremtid for alle. At få gang i den grønne og digitale omstilling kræver en holistisk tilgang, der udstyrer unge generationer med grønne færdigheder, og prioriterer arbejdsmiljøet. Grønne initiativer indebærer ofte at...

Klimaændringer er en realitet, der kan kompromittere arbejdsmiljøet og arbejdstagernes sikkerhed. Stigende temperaturer udgør en risiko for varmestress, som påvirker arbejdstagere i forskellige sektorer. EU-OSHA's praktiske vejledning om varme på arbejdet – nu tilgængelig på flere EU-sprog – giver praktisk vejledning i, hvordan man håndterer de risici, der er forbundet med at...

Retfærdigt arbejde og effektiv social beskyttelse er blandt hovedprincipperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder . Søjlen og den godkendte handlingsplan beskytter personer på arbejdspladsen, i forbindelse med jobsøgninger og gennem hele deres karriere og private liv. For at støtte dette har den nyligt lancerede kampagne Få det til at ske , som ledes af Europa...

Som led i sit forskningsprogram til forbedring af overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne har EU-OSHA undersøgt forsyningskædernes potentiale – forholdet mellem købere og sælgere – til at fremme sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen. Ved at udvide forskningsomfanget ud over traditionelle ansættelsesforhold er potentialet for at forbedre arbejdsvilkårene ved hjælp af...