Højdepunkter

14/09/2021

EU-OSHA samler over 150 eksperter i et online arrangement for at drøfte vigtige arbejdsmiljøemner. Arrangementet finder sted fra den 20.-23. september og består af møder i tekniske arbejdsgrupper, kollokvier, hovedtaler og meget mere.

Deltagerne udveksler viden om håndtering af langvarige arbejdsmiljøudfordringer, drøfter konsekvenserne af et arbejdsmarked i forandring og udforsker ideer til at fremme en forebyggelseskultur.

26/08/2021

© EU-OSHA - Reda Urbonaite

Mangler du ideer til at øge bevægeligheden på arbejdspladsen og undgå langvarigt stående og stillesiddende arbejde? I et særligt indrettet afsnit på Let byrden-kampagnewebstedet finder du links til alle de ressourcer, du har brug for.

I OSHwiki finder du nøgledata og vejledning om muskel- og skeletbesvær, længerevarende siddende og stående arbejde, risikogrupper og vigtigheden af arbejdspladsindretning.

12/08/2021

Vi skal bevæge os, for at kroppen kan fungere godt. Det er vigtigt at undgå statiske stillinger for at forebygge muskel- og skeletbesvær og andre sundhedsproblemer. To nye rapporter om de sundhedsmæssige risici ved stillesiddende arbejde sætter fokus på længerevarende stillesiddende eller stående arbejde.

Der ses i rapporterne nærmere på, hvilke arbejdstagere der er mest sårbare, hvilke retningslinjer der er for siddende og stående arbejde, og hvordan arbejdsgiverne kan forebygge risici og hjælpe arbejdstagerne med at blive mere fysisk aktive.

23/07/2021

© EU-OSHA/E. Moreno Esquivel

Arrangementet på højt plan tiltrak over 1 800 deltagere, der deltog online fra hele Europa og resten af verden. EU-kommissær Nicolas Schmit udvekslede sammen med EU-OSHA's administrerende direktør, Christa Sedlatschek, synspunkter om den nye EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2021-2027), dens hovedmål og gennemførelse.

21/07/2021

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Digitaliseringen har ændret arbejdets karakter og tilrettelæggelse på mange måder — fra hvor og hvornår, vi arbejder, til den nye teknologi, vi anvender til at udføre arbejdet.

I et nyt debatoplæg ses der nærmere på, hvilken indvirkning digitaliseringen og nye arbejdsformer har på arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, herunder eksponering for biomekaniske stressfaktorer og psykosociale risici.

16/07/2021

Dette år har været et år uden fortilfælde, hvor EU-OSHA med hjælp fra sine partnere oversteg sine vigtigste mål og opfyldte sin mission om at forbedre arbejdsmiljøet i Europa.

I agenturets konsoliderede årsberetning for 2020 beskrives det nærmere, hvordan EU-OSHA effektivt håndterede udfordringerne i forbindelse med covid-19-pandemien ved at frembringe materialer og informere alle berørte parter om sikre og sunde arbejdsforhold under pandemien.

13/07/2021

Photo by Bench Accounting on Unsplash

Telearbejde ser ud til at blive et fast element i arbejdslivet i mange organisationer efter covid-19-pandemien. Men i hvor stor udstrækning er denne arbejdsform dækket af lovgivningen med hensyn til beskyttelse af arbejdstagerne?

En ny rapport — som er baseret på en undersøgelse foretaget af EU-OSHA's nationale focal points og en litteraturgennemgang — ser nærmere på, hvordan telearbejde er reguleret på EU-niveau og nationalt niveau, og hvilket ændringer og politiske drøftelser der har fundet sted som reaktion på pandemien.

Pages

Pages