You are here

Højdepunkter

10/10/2017

Verdensdagen for mental sundhed afholdes hvert år den 10. oktober. Den henleder opmærksomheden på mentale forstyrrelser og indvirkningen på folks liv, herunder deres arbejdsliv. Dette års tema, angivet af World Federation for Mental Health, er ”mental sundhed på arbejdspladsen”.

Ifølge Det Europæiske Netværk til Sundhedsfremme på Arbejdspladsen vil 25 % af borgerne i Europa opleve et mentalt sundhedsproblem på et tidspunkt i livet, og ca. 10 % af de langsigtede sundhedsproblemer og handicap kan knyttes til mentale og psykiske lidelser.

03/10/2017

I forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge 2017 foregår der i hele Europa oplysningsarrangementer og -aktiviteter med henblik på at fremme bæredygtigt arbejde og sund aldring.

Under fællesbetegnelsen Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre er ugen (23.-27. oktober) en ideel mulighed for myndighederne, private virksomheder og borgerne til at gøre en indsats.

27/09/2017

En ny infografik til OiRA-projektet (Online interactive Risk Assessment) er nu tilgængelig på engelsk. Grafikken ”OiRA-riskovurdering i 4 trin” giver en klar beskrivelse af de 4 trin i risikovurderingsprocessen fra forberedelse, identificering og vurdering af risici til udarbejdelse af en handlingsplan og rapportering. Senere på året kommer der også en video baseret på den samme illustration.

20/09/2017

Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) lancerer en informations- og håndhævelseskampagne til fremme af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen hos vikarer og grænsearbejdere. Kampagnen med titlen “Safe and healthy work for temporary jobs” løber fra oktober 2017 til maj 2019.

Beskæftigelsen i vikarbureauer i Europa er steget kraftigt i de sidste 10 år. Vikarer kan være særligt sårbare, idet studier har vist, at de har en højere forekomst af arbejdsulykker end andre grupper af ansatte.

14/09/2017

Arbejdsmiljøtopmødet, som markerer afslutningen på kampagnen om sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre 2016-2017, finder sted den 21.-22. November i Bilbao, Spanien. Førende europæiske eksperter og beslutningstagere drøfter resultaterne af den toårige kampagne og udveksler gode praksisser for sund aldring på arbejdspladsen.

Samtidig kan EU-OSHA og agenturets partnere fejre to milepæle, nemlig 20-årsjubilæet for Napo, vores tegnefilmsfigur, som promoverer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, samt 10-årsjubilæet for EU-OSHA's kampagnepartnerskabsordning.

12/09/2017

Korte sammenfatninger af de vigtigste resultater af det treårige projekt om "sikrere og sundere arbejde i alle aldre – arbejdsmiljø i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke" er nu tilgængelige på 19 sprog.

Oplysningsbladene omhandler de fordele, ældre arbejdstagere bibringer organisationer, de øgede risici, kvinder udsættes for på arbejdspladsen, og de ordninger for revalidering og tilbagevenden til arbejdet, der er indført i hele Europa.

De giver også et overblik over politikker og strategier med henblik på at støtte Europas aldrende arbejdsstyrke.

07/09/2017

EU-OSHA er nu officiel partner i Vision Zero Global-kampagnen og med til at sprede budskabet om, at enhver ulykke, sygdom eller skade på arbejdspladsen kan forebygges ved rettidig omhu. Vision Zero-tilgangen til forebyggelse inkorporerer de tre dimensioner sikkerhed, sundhed og velbefindende på alle niveauer i arbejdslivet. Takket være sin fleksibilitet er Vision Zero velegnet til enhver arbejdsplads/virksomhed/branche overalt i verden.

23/08/2017

Siden Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) blev grundlagt i 1994, har agenturets mission bestået i at gøre Europas arbejdspladser sikrere og sundere – og derfor også mere produktive. EU-OSHA skaber øget bevidsthed om arbejdsmiljø og om, hvor vigtig god håndtering af risiciene på arbejdspladsen er for arbejdsgiverne, medarbejderne og samfundet. Vi samarbejder med partnere i hele Europa om at udbrede aktuel information, god praksis og praktiske værktøjer.

Interesseret i at vide mere om EU-OSHA's aktiviteter?

Pages