Højdepunkter

En række udvalgte artikler viser, hvordan elever og ansatte nyder fordel af holistiske, integrerede, samarbejdsbaserede tiltag til fremme af god muskel- og skeletsundhed. Schools and Students on the Move – A Finnish initiative er baseret på en bottom-up, aktiv skolekultur, mens Musculoskeletal Disorders in Children and Young People fremhæver tidlige tiltag på fællesplan...

Omkostningerne ved arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær for medarbejdere og virksomheder i hele EU er høje. Nøglen til at reducere muskel- og skeletbesvær har medarbejderne selv. Et nyt informationsark indeholder praktisk vejledning i, hvordan medarbejdere aktivt kan inddrages i forebyggelsen af muskel- og skeletbesvær. De kan identificere farer og eventuelle risici og...

Flere og flere virksomheder anvender AI-baserede systemer inden for personaleledelse for at øge deres effektivitet og produktivitet eller afdække arbejdsmiljørisici. Det omfatter også systemer til overvågning af arbejdstagernes præstationer og engagement eller systemer til automatisk planlægning og fordeling af arbejdet. En ny rapport giver indblik i, hvad der kendetegner disse...

To rapporter fremhæver høje forekomster af muskel- og skeletbesvær blandt børn og unge og understreger, hvor vigtigt tidlig forebyggelse er – både før og efter, at de er kommet ind på arbejdsmarkedet. Musculoskeletal disorders among children and young people: prevalence, risk factors, preventive measures opfordrer til fremme af muskel- og skeletsundhed, en langsigtet indsats...

Automatiseringen af fysiske opgaver ved hjælp af robotter, kobotter og kunstig intelligens (AI) påvirker arbejdspladserne i mange sektorer. Denne nye samling af publikationer fra agenturet præsenterer forskellige aspekter af avanceret robotteknologi og automatisering i forbindelse med arbejdsmiljø. Hovedrapporten beskriver de forskellige typer af opgaver, der udføres med...

At integrere arbejdsmiljøet i den nye udvikling inden for arbejdslivet, blandt andet inden for cybersikkerhed og e-rekruttering, vil gavne både virksomheder og arbejdstagere. De globale udgifter til cybersikkerhed vil nå op på 10,5 billioner USD i 2025. Selv om det største problem er, at der stjæles vigtige data, kan cyberangreb også bringe de ansatte i fare. Risikofaktorerne...

I en ny rapport fremsættes de arbejdsmiljømæssige udfordringer og muligheder i forbindelse med automatisering af kognitive opgaver, såsom beslutningsstøtte, databehandling, lærings- og undervisningsstøtte eller sprog- og tekstbehandling, gennem systemer baseret på kunstig intelligens (AI-baserede systemer). Hvordan kan AI-baserede systemer gøre arbejdet mere effektivt og...

Covid-senfølger kan i høj grad påvirke arbejdstagere og arbejdspladser negativt. Vejrtrækningsbesvær, træthed, hovedpine og problemer med hukommelsen og koncentrationen er alle symptomer, der kan vare ved i flere uger eller endda måneder. Det er en udfordring for arbejdsgivere, når nøglemedarbejdere har svært ved at vende tilbage til arbejdet fuldt ud på grund af covid...

Et nyt højdepunkt på EU's arbejdsmiljødagsorden finder sted i Bruxelles den 13.-14. juni 2022. Ved arrangementet i forbindelse med kampagnen for sunde arbejdspladser samles EU-OSHA's officielle kampagnepartnere for at udveksle viden og erfaringer på interaktive workshopper og plenarforsamlinger. Emnerne omfatter mental sundhed, muskel- og skeletbesvær, arbejdsmiljø i...

Disse praktiske samtalestartere om muskel- og skeletbesvær vil være nyttige på kurser og ved gruppediskussioner på arbejdspladsen eller i forbindelse med erhvervsuddannelse. Gennem sammenlignelige arbejdspladsscenarier (såsom frisørarbejde og betjening af maskiner) berører de hverdagsemner som f.eks. virkningen af at stå oprejst i mange timer eller håndtere tunge byrder. De...