Højdepunkter

03/01/2020

Kroatien fremmer "Et stærkt Europa i en verden af udfordringer” under sit rådsformandskab, der indledes den 1. januar 2020.

Det kroatiske formandskab har givet tilsagn om at styrke den europæiske søjle for sociale rettigheder og de fordele den indebærer for borgerne i Europa for så vidt angår rimelige arbejdsvilkår og sundhedspleje samt om at maksimere de muligheder, som digitaliseringen giver for bæredygtig vækst.

Få mere at vide om formandskabet for Rådet

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Hvad gør landene i og uden for Europa for at tackle muskel- og knoglelidelser (MSD)? Vores 25 nye casestudier ser på forskellige nationale politiske initiativer rettet mod forebyggelse og håndtering af MSD. De indeholder en oversigt over, hvad der er opnået med hvert initiativ, succesfaktorerne og udfordringerne samt muligheden for at overføre dem til andre sektorer eller lande.

17/12/2019

2020 nærmer sig hastigt, og det er tid til refleksion: I EU-OSHA ser vi tilbage på det 25. år fyldt med oplysningskampagner og forskningsaktiviteter – resultatet af vores løbende indsats for at forbedre arbejdsvilkårene i Europa.

Takket være vores engagerede netværk af nationale kontaktpunkter, arbejdsmarkedsparter, kampagnepartnere og andre interessenter er vores budskab om at fremme en kultur af risikoforebyggelse nået meget længere ud i 2019.

16/12/2019

Digitale teknologier rummer et enormt potentiale med hensyn til omstilling på arbejdspladsen, men hvad betyder det for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed? Vores nye brochure giver et overblik over vores arbejde med digitalisering — herunder et nyt fremsynsprojekt — og hvordan det påvirker arbejdsmiljøet.

I brochuren fremhæver vi, hvordan vi kan minimere digitaliseringens potentielt negative indvirkning på arbejdsmiljøet. Og derudover viser den, hvordan vi kan bruge digitale teknologier til at forbedre forebyggelse på arbejdspladsen.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Efter et vellykket topmøde som afslutning på kampagnen for 2018-19 Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien siger EU-OSHA tak til alle partnere for at have deltaget i kampagnen. Det er takket være deres hårde arbejde, at kampagnen har været så effektiv.

Forberedelserne til den næste kampagne er allerede godt i gang. Kampagnen for 2020-22 — Sikre og sunde arbejdspladser letter byrden — sætter fokus på muskel- og knoglelidelser, et vedholdende problem, der påvirker millioner af arbejdstagere i Europa.

Pages

Pages