You are here

Højdepunkter

22/06/2018

En ny rapport redegør for resultaterne af EU-OSHA's seneste ESENER-2-analyse, som sætter særlig fokus på psykosociale risici. Den viser, at ledelses- og medarbejderengagement er afgørende for at beskytte arbejdstagere i Europa mod sådanne risici.

Den nationale kontekst spiller dog også en rolle. En stærk økonomi, gode nationale initiativer for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og kulturelle faktorer er alle forbundet med højere standarder for styring af psykosociale risici.

Rapporten ser også nærmere på de praktiske konsekvenser af disse resultater.

19/06/2018

At håndtere sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen kan være en stor udfordring for mikrovirksomheder og små virksomheder (SMV'er).

Hvilke politikker, programmer og værktøjer er mest effektive til at forbedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i SMV'er? Og hvordan kan man hjælpe virksomhederne med at få dette til at fungere i praksis?

Sammen med beslutningstagere og arbejdsmarkedets parter besvarer EU-OSHA dette spørgsmål på en højniveaukonference i Bruxelles, hvor der fokuseres på evidensbaserede anbefalinger fra de nyeste og mest vildspændende SMV-projektrapporter.

07/06/2018

To nye publikationer fra EU-OSHA omhandler de risici i forbindelse med arbejdsmiljø og sikkerhed, der opstår på de europæiske arbejdspladser som følge af den hurtige vækst inden for e-handel og den stigende brug af præstationsfremmende stoffer.

E-handel foregår i højt tempo og er præget af stærk konkurrence med fokus på effektivitet og lave omkostninger. Væksten i sektoren ser ud til at fortsætte, og denne publikation ser nærmere på, hvad dette indebærer for arbejdstagernes trivsel, og fremhæver behovet for proaktiv ledelse.

25/05/2018

Hvilke vanskeligheder oplever kræftoverlevende, når de vender tilbage til arbejdet? Hvilke problemer kan deres arbejdsgivere støde på? EU-OSHA's forskning har til formål at besvare disse spørgsmål og fastslå, hvad der skal gøres for at sikre en vellykket tilbagevendelsesindsats.

Resultaterne offentliggøres under den årlige Europæiske uge mod kræft (25.-31. maj 2018) i form af en rapport, et resumé og præsentationer.

18/05/2018

Inden for EU-OSHA's sammenfattende projekt om arbejdsrelaterede sygdomme har ledende eksperter og politikere fra hele Europa mødtes på workshoppen om advarsels- og overvågningssystemer til identificering af arbejdsrelaterede sygdomme i EU for at drøfte de eksisterende advarsels- og overvågningstilgange som beskrevet i EU-OSHA's gennemgang. Brug af disse til at forbedre overvågningen i både medlemsstaterne og på EU-niveau samt betydningen af samarbejde og dataudveksling inden for EU blev også fremhævet.

15/05/2018

Filmen "Napo i… støv på arbejdspladsen" viser nogle af de situationer på arbejdspladsen, hvor arbejdstagerne kan blive udsat for træ-, metal- og melstøv eller andre typer støv. I tråd med kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien" viser denne Napo-film, hvor vigtigt det er at håndtere eksponeringen effektivt for at undgå sygdomme og skader.

Pages