You are here

Højdepunkter

15/02/2018

En ny rapport, der analyserer resultaterne af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst (ESENER-2), giver et bredt overblik over europæisk arbejdsmiljøpraksis. Rapporten fremhæver, at selvom traditionelle arbejdsmiljørisici overordnet set håndteres godt i Europa, går det ikke helt så godt, når det gælder de sundhedsmæssige og psykosociale risici. Der er behov for, at den nuværende indsats udvides til også fuldt ud at omfatte sundhedsmæssige og psykosociale risici som en del af god arbejdsmiljøpraksis.

13/02/2018

Skadelige stoffer udgør fortsat en stor arbejdsmiljørisiko for millioner af arbejdstagere i hele Europa. Men omfanget af eksponeringen og risiciene i den forbindelse bliver ofte undervurderet eller ignoreret.

EU-OSHA's kommende kampagne Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien bryder med udbredte misforståelser, skaber bevidsthed om risiciene og udbreder god praksis og ressourcer til effektivt at få styr på kemien på arbejdspladsen.

02/02/2018

#WorldCancerDay (den internationale kræftdag) kan du hjælpe os med at øge bevidstheden om kræft — den største årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU — og hvor vigtigt det er at forebygge kræft.

EU-OSHA har for nylig afholdt et seminar om rehabilitering og tilbagevenden til arbejdspladsen efter kræftsygdom. For at hjælpe overlevende kræftpatienter med at vende tilbage til arbejdspladsen er det afgørende, at der er gode politikker på dette område.

25/01/2018

At sikre de ansattes sikkerhed og sundhed i mikrovirksomheder og små virksomheder står øverst på dagsordenen for ledende arbejdsmiljøeksperter og politiske beslutningstagere på et seminar, som EU-OSHA er vært for.

Kommissær Marianne Thyssen drøfter de seneste resultater fra projektet vedrørende mikrovirksomheder og små virksomheder, der nu er udkommet i to omfangsrige rapporter, med EU-OSHA's bestyrelse og andre relevante interessentgrupper.

15/12/2017

2018 er på trapperne, og med det nye år begynder nedtællingen til kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien". Kampagnen skal øge bevidstheden om farlige stoffer og fremme en forebyggelseskultur på arbejdspladserne i Europa.

EU-OSHA vil lancere kampagnen for 2018-2019 til foråret. Vi håber, at alle vores kampagnepartnere og interessenter vil støtte den i lige så høj grad, som de gjorde med den foregående kampagne "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre”.

12/12/2017

Videoen ”OiRA-risikovurdering i 4 trin”, som er udarbejdet inden for rammerne af projektet om interaktiv onlinerisikovurdering (OiRA) er nu blevet udsendt på engelsk med undertekster. Videoen er baseret på grafikken ”OiRA-risikovurdering i 4 trin” og fremhæver risikovurdering som en juridisk grundsten i den europæiske tilgang til forebyggelse af ulykker, erhvervssygdomme og sygefravær på arbejdspladsen.

04/12/2017

Nu da kampagnen "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre" er afsluttet, er nedtællingen lige begyndt til lanceringen af EU-OSHA's næste kampagne "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien".

Kampagnen har til formål at øge bevidstheden om de risici, som farlige stoffer udgør på arbejdspladsen, og fremme en risikoforebyggelseskultur for at fjerne eller effektivt styre disse risici.

Få mere at vide om den nye kampagne

Pages