Højdepunkter

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Exoskeletter til brug på arbejdspladsen er aftagelige hjælpemidler, der kan nedsætte den fysiske belastning på arbejdspladsen. De kan være en løsning, hvor andre tekniske og organisatoriske foranstaltninger eller ergonomisk design ikke er tilstrækkelige. Alligevel bruges de kun i begrænset omfang. Menneskecentreret design og vurdering af biomekaniske risici er vejen til, at disse hjælpemidler bliver accepteret og udbredt og kan finde anvendelse til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Arbejdspladserne i EU-skal være forberedt på fremtidige covid-19-udbrud, herunder gennem vaccination mod sæsoninfluenza, især inden for nøglesektorer og -erhverv som sundhedspleje.

At mindske belastningen fra sæsoninfluenza kræver en koordineret indsats, hvor influenzavaccination bliver mere udbredt i medlemsstaterne, ligesom forebyggende foranstaltninger til at begrænse spredning af sygdommen.

03/09/2020

 © EU-OSHA

Forud for den officielle lancering af kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2020-2022 vil repræsentanter for europæiske og internationale organisationer deltage i et virtuelt partnerskabsmøde for at lære mere om kampagnen og fordelene ved at blive officiel kampagnepartner.

Mødet — der afholdes online som reaktion på covid-19-pandemien — vil være en mulighed for at ansøge om partnerskab. At blive officiel kampagnepartner er en mulighed for organisationer til at udveksle erfaringer, fremme deres gode praksis og styrke deres profil.

25/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Vi ved, at skader på arbejdspladsen, dårligt helbred og dødsfald medfører enorme økonomiske omkostninger for enkeltpersoner, arbejdsgivere, det offentlige og samfundet. Men hvordan når vi frem til en nøjagtig metode til at beregne disse omkostninger?

For at får en bedre forståelse af den økonomiske byrde besluttede vi at se på 5 EU-medlemsstater, der anvender to forskellige metoder til beregning af omkostninger.

18/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

I takt med at kunstig intelligens og avanceret robotteknologi bliver en almindelig del af vores arbejdsliv, vil disse digitale teknologier i stadig stigende grad komme til at påvirke vores arbejdsmiljø.

Brochuren om vores forskning i digitalisering er nu tilgængelig på forskellige sprog. Den viser, hvilke udfordringer for arbejdsmiljøet, digitaliseringen medfører, og de muligheder den skaber for at forbedre arbejdsvilkårene.

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

I lyset af covid-19-pandemien og klimakrisen, som kræver en hurtig global indsats, er det yderst vigtigt at inddrage unge aktivt. Det er derfor, at den internationale ungdomsdag den 12. august sætter fokus på at inddrage unge på alle niveauer af samfundet i meningsfyldte initiativer for at imødegå de aktuelle udfordringer.

EU-OSHA bidrager ved at fremme en kultur med sunde arbejdspladser, hvilket er en forudsætning for unge arbejdstageres arbejdsmiljøkompetencer, og for at de får et bæredygtigt arbejdsliv.

10/08/2020

© EU-OSHA

OSH Barometer er det første datavisualiseringsværktøj med opdateret information om status og tendenser på arbejdsmiljøområdet i EU.

Værktøjet er bygget op omkring fire grupper af indikatorer for en række emner relateret til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder arbejdstilsyn, nationale strategier, arbejdsforhold og arbejdsmiljøstatistikker. Du kan visualisere og sammenligne data, skabe grafik og downloade rapporter om specifikke emner.

Du kan nu generere detaljerede landerapporter med dataoversigter over alle indikatorer.

Pages

Pages