Højdepunkter

"Vi ønsker alle at føle os sikre ..." Kampagnen Orange The World starter igen i år med 16 dages aktivisme mod kønsbaseret vold. Kampagnen indledes den 25. november – den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder – og har til formål at øge bevidstheden og dele viden om forskellige former for vold mod kvinder. Kvindelige arbejdstagere er udsat for særlige risici...

Førende europæiske eksperter og beslutningstagere mødes i Bilbao den 14.-15. november til en todages konference for at drøfte resultaterne af kampagnen Sunde arbejdspladser letter belastningen 2020-2022 og udveksle indblik i fremtidige fremtidens forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Et særligt højdepunkt er ceremonien for uddelingen af prisen for god...

En stor del af arbejdstagerne i EU er potentielt eksponeret for "procesgenererede kræftfremkaldende stoffer", navnlig udstødningsgas som f.eks. emissioner fra dieselmotorer, siliciumstøv, støv fra løvtræer og svejserøg. Og mange gange ved de det ikke. I et nyt videoklip illustrerer Napo og hans kolleger typiske erhverv, hvor eksponeringen for disse kræftfremkaldende stoffer er...

En række diskussionsoplæg og artikler gennemgår den virkning, som psykosociale risikofaktorer (f.eks. uforholdsmæssigt stor arbejdsbelastning) kan have på udviklingen af muskel- og skeletbesvær. De omfatter en publikation, der gennemgår digitaliseringens virkning på arbejdstageres eksponering for fysiske risikofaktorer (f.eks. gentagelsesprægede opgaver) og dermed på...

Hvordan har den største arbejdsmiljøkampagne i verden sat sit præg? Den 14. og 15. november 2022 samles førende eksperter inden for arbejdsmiljøområdet samt deltagere på højt niveau fra Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet og den spanske og baskiske regering til arbejdsmiljøtopmødet 2022 i Bilbao for at drøfte resultaterne af kampagnen Sunde arbejdspladser letter...

Den europæiske uge starter i dag med hundredvis af arrangementer, initiativer og kampagner arrangeret af EU-OSHA og partnere for at sætte fokus på forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. Vores nationale focal points og officielle kampagnepartnere har haft travlt med at forberede aktiviteter til at sætte spot på arbejdsmiljøugen. CEMBUREAU vil f.eks. undersøge, hvordan den...

I en lille landsby i Ecuador fisker Vicky i dagtimerne, og om aftenen driver hun en lille bar. Vicky tilhører det lokale transsamfund, og hun afbalancerer det fysisk hårde arbejde på havet med feminin elegance i sit privatliv. "The Beach of Enchaquirados" (Ecuador, 2021) viser os, hvordan LGBTI-personer kan accepteres i et fjernt fiskersamfund. Juryen så især med tilfredshed på...

Hvad enten der er tale om centre for tidlig uddannelse eller universiteter og køreskoler, kan uddannelsessektoren være kendetegnet ved stress og forringet psykisk og fysisk trivsel. Selv om uddannelse måske ikke anses for at være den mest udsatte erhvervssektor, når det gælder miljø, kan forebyggelse af arbejdsrelaterede psykosociale lidelser og muskel- og skeletbesvær være af...

Den internationale gigtdag, der falder hvert år den 12. oktober, er med til at skabe bedre forståelse og bevidsthed omkring reumatologiske sygdomme og muskel- og skeletbesvær. Den globale kampagne ledes af EULAR, en af EU-OSHA's partnere i arbejdsmiljøkampagnen Let belastningen. I år sætter EULAR fokus på bekymrende "smertepunkter", såsom vanskelighederne ved at få rettidig...

Mere end fire ud af ti arbejdstagere (44 %) siger, at deres arbejdsbetingede stress er taget til som følge af pandemien, ifølge EU-OSHA's spørgeundersøgelse blandt arbejdstagere OSH Pulse – Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen efter pandemien. EU-OSHA offentliggør undersøgelsesresultaterne som led i markeringen af verdensdagen for mental sundhed den 10. oktober. De kaster nyt...