Biologiske agenser og hermed forbundne arbejdsrelaterede sygdomme i forbindelse med erhverv, der indebærer rejser og kontakt med rejsende
18/12/2019 Type: Debatoplæg 13 sider

Biologiske agenser og hermed forbundne arbejdsrelaterede sygdomme i forbindelse med erhverv, der indebærer rejser og kontakt med rejsende

Keywords:Farlige stoffer, Biological agents

Ny forskning, der blev gennemført som led i et større projekt, der skal afhjælpe manglende viden om biologiske agenser på arbejdspladsen, viser, at arbejdstagere i erhverv, der omfatter rejser eller kontakt med rejsende, f.eks. personer, der rejser over de nationale grænser, eller som arbejder med migranter og flygtninge, i særlig grad risikerer at blive udsat for biologiske agenser.

Diskussionspapiret ser på det store antal erhverv i denne sektor og på de store forskelle mellem dem med hensyn til eksponeringsniveauer. Her redegøres der for de hermed forbundne sundhedsmæssige konsekvenser, nye risici, og hvilke grupper, der er særligt sårbare. På baggrund af information fra interviews med eksperter og fokusgrupper fremhæver diskussionspapiret også, at der mangler målrettede tiltag, og at der er behov for en mere harmoniseret tilgang til forebyggelse.

Download in:EL | EN | LV

Yderligere publikationer om dette emne