Virkningen af covid-senfølger for medarbejdere og arbejdspladser, og arbejdsmiljøets rolle

Keywords:

For nogle mennesker kan covid-19 give symptomer, der varer i uger eller endda måneder efter, at den oprindelige infektion er forbi. Dette fænomen, der kaldes senfølger (lang covid), har haft betydelige konsekvenser for medarbejderne, arbejdspladserne og arbejdsmiljøet.

Dette debatoplæg beskriver udfordringerne i forbindelse med forebyggelse og håndtering af de tilknyttede arbejdsmiljørisici og ser nærmere på tiltag, som kan iværksættes på policy-, forsknings- og gennemførelsesniveau for at mindske virkningen af senfølgerne. Det fremhæver også, hvor vigtigt det er at håndtere disse spørgsmål for at sikre sig over for potentielle pandemier i fremtiden.

Download in: en