Pas på: kemikalier! Forklaring af farepiktogrammerne

Keywords:

Piktogrammerne til mærkning af kemiske produkter er blevet ændret. Lær piktogrammerne bedre at kende, og undgå ulykker og sygdom på arbejdspladsen. Hver dag bruges der kemiske produkter på arbejdspladsen – ikke kun på fabrikker, men også på byggepladser og kontorer – f.eks. i rengøringsmidler, maling osv. Med EU’s forordning fra 2009 om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen) er der indført nye advarselspiktogrammer. De nye piktogrammer angiver arten af den eller de farer, som er forbundet med at bruge et farligt stof eller en farlig blanding. Ud over piktogrammerne indeholder etiketterne signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger samt produkt- og leverandøroplysninger. Lær sammen med Napo, hvordan I får en sikker arbejdsplads!

Download in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |