Vejledning om sikker håndtering af farlige lægemidler på arbejdspladsen

Keywords:

Denne vejledning fra Europa-Kommissionen indeholder praktiske eksempler på, hvordan man reducerer arbejdstagernes eksponering for farlige lægemidler i alle livscyklusfaser: produktion, transport og opbevaring, tilberedning, administration til mennesker og dyr, og affaldshåndtering.

Den ikkebindende vejledning rummer en bred vifte af praktiske råd til arbejdstagere, arbejdsgivere, offentlige myndigheder og sikkerhedseksperter som en hjælp til deres arbejde med at beskytte af arbejdstagere mod farlige lægemidler.

Download in: en