Advarsels- og overvågningssystemer: THOR, Det Forenede Kongerige

Keywords:

Fokus for denne artikel, som indgår i en serie af fem dybdegående studier af advarsels- og overvågningstilgange til detektering, overvågning og forebyggelse af nye arbejdsrelaterede sygdomme, er THOR-netværket i Det Forenede Kongerige.

Ud over en række generelle ordninger omfatter THOR også specifikke ordninger rettet mod arbejdsrelaterede sygdomme såsom luftvejs-, hud- og infektionssygdomme, mens THOR-EXTRA er specielt indrettet på indberetning af formodede nye arbejdsrelaterede sygdomme. THOR rummer særligt udviklede innovative funktioner til at forenkle indberetningsprocessen og samtidig forbedre datakvaliteten og motivere læger til at indberette ved at tilbyde muligheder for løbende faglig udvikling gennem en webbaseret platform. Dens mekanismer for tovejskommunikation med virksomheder og myndigheder med ansvar for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, sikrer input af høj kvalitet til målrettede, evidensbaserede politikker og forebyggelsestiltag.

Få mere at vide om, hvordan THOR anvendes til at informere beslutningstagere om nye og frembrydende sundhedsrisici på arbejdspladsen.

Download in: en