Finland

Social- og sundhedsministeriet er ansvarligt for gennemførelsen og udviklingen af arbejdsmiljøtiltag og for udformningen af dertil knyttet lovgivning. Ministeriet arbejder tæt sammen med f.eks. beskæftigelses- og økonomiministeriet, undervisningsministeriet, indenrigsministeriet, miljøministeriet, transport- og kommunikationsministeriet og med forskellige særlige myndigheder om forhold, der vedrører arbejdsmiljø.


Særlige organer med ansvar for arbejdsmiljø overvåger overholdelsen af arbejdsmiljølovgivningen. Samarbejdet på arbejdsmiljøområdet er baseret på gennemførelseslovgivningen og relevante overenskomster mellem arbejdsmarkedets organisationer. Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer medarbejderne i forbindelse med arbejdsmiljøsamarbejdet. Arbejdsgiverens repræsentant er arbejdsmiljøchef, med mindre arbejdsgiveren selv tager sig af samarbejdsopgaverne.


Det finske arbejdsmiljønetværk er blevet oprettet som en del af det europæiske arbejdsmiljønetværk, der består af nationale knudepunkter i hver EU-medlemsstat. Det nationale knudepunkt i Finland koordinerer og styrer det nationale arbejdsmiljønetværk.


Focal points' contact details

 • Työterveyslaitos
  P.O.Box 40
  FI-00032
  Työterveyslaitos
  Finland
  Contact person: Taina PÄÄKKÖNEN
  E-mail address:
  FOP.Finland [at] ttl.fi