Estland

Det vigtigste dokument på arbejdsmiljøområdet i Estland er arbejdsmiljøloven, der er vedtaget af det estiske parlament – Riigikogu – og som danner grundlag for flere relevante bekendtgørelser, udarbejdet og udstedt af republikkens regering og socialministerium (loven trådte i kraft den 26. juli 1999). I Estland er socialministeriet den udøvende myndighed inden for arbejdsmiljøsystemet, som varetager reguleringen af hele området, mens to af dets strukturenheder (afdelingen for arbejdslivsudvikling og sundhedsafdelingen) deltager direkte i udformningen af arbejdsmiljørelaterede politikker. Det estiske nationale focal point for EU-OSHA findes ved socialministeriet (afdelingen for arbejdslivsudvikling). På nuværende tidspunkt omfatter focal point-netværket 16 statslige og ikkestatslige institutioner.

Det nationale focal point fungerer som agenturets repræsentant i Estland og som formidlende organ mellem agenturet of medlemsstaten, når det gælder de pågældende aktiviteter, samt som koordineringsorgan for aktiviteterne på medlemsstatsplan. Formålet med focal point-webstedet er at formidle udførlige oplysninger på både nationalt plan og EU-plan om arbejdsmiljø, navnlig om god praksis og europæiske kampagner. 

Det statslige tilsyn med arbejdsretten og overholdelsen af arbejdsmiljøkrav varetages af arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har også en informationstjeneste, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kan henvende sig med spørgsmål vedrørende arbejdsret og arbejdsmiljø.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee