You are here

Estland

Det vigtigste dokument på arbejdsmiljøområdet i Estland er arbejdsmiljøloven, der er vedtaget af det estiske parlament – Riigikogu – og som danner grundlag for flere relevante bekendtgørelser, udarbejdet og udstedt af republikkens regering og socialministerium (loven trådte i kraft den 26. juli 1999). I Estland er socialministeriet den udøvende myndighed inden for arbejdsmiljøsystemet, som varetager reguleringen af hele området, mens to af dets strukturenheder (afdelingen for arbejdslivsudvikling og sundhedsafdelingen) deltager direkte i udformningen af arbejdsmiljørelaterede politikker. Det estiske nationale focal point for EU-OSHA findes ved socialministeriet (afdelingen for arbejdslivsudvikling). På nuværende tidspunkt omfatter focal point-netværket 16 statslige og ikkestatslige institutioner.


Det nationale focal point fungerer som agenturets repræsentant i Estland og som formidlende organ mellem agenturet of medlemsstaten, når det gælder de pågældende aktiviteter, samt som koordineringsorgan for aktiviteterne på medlemsstatsplan. Formålet med focal point-webstedet er at formidle udførlige oplysninger på både nationalt plan og EU-plan om arbejdsmiljø, navnlig om god praksis og europæiske kampagner. Det nationale focal point kan kontaktes på følgende e-mail-adresser: tiit.kaadu@sm.ee og ester.runkla@sm.ee


Arbejdsmiljørådets virksomhed hører under socialministeriet. Rådet er et rådgivende trepartsorgan bestående af 15 medlemmer, som har til hovedopgave at komme med forslag til og afgive udtalelser om udformningen og gennemførelsen af arbejdsmiljøpolitikken. Efter nedlægningen af arbejdsmiljøcentret i 2004 blev centrets udøvende rolle på arbejdsmiljøområdet overtaget af sundhedsstyrelsen (arbejdsmiljøafdelingen). Den statslige kontrol med overholdelsen af arbejdsmiljøkravene varetages af arbejdstilsynet, der efter struktur og geografisk virksomhedsområde er opdelt i nordlige, sydlige, vestlige og østlige tilsynsmyndigheder.


Kontaktoplysninger for Focal Points

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estland
Contact person:
Kristel ABEL
Tel: +372 5287238
E-mailadresse: kristel [dot] abel [at] ti [dot] ee