Grækenland

Ansvaret for alle arbejdsmiljøanliggender på nationalt niveau hører under arbejds- og socialministeriet. Generaldirektoratet for arbejdsmiljø, der er ansvarligt for arbejdsmiljørelateret lovgivning, strategi, tilrettelæggelse, information, uddannelse, efteruddannelse og forskning, samt arbejdstilsynet (S.EP.E.), der er tilsyns- og retshåndhævelsesmyndighed for gennemførelsen af arbejdslovgivningen, er de vigtigste statslige myndigheder.


Ngo-organisationerne på arbejdsmarkedet spiller en afgørende rolle i den fælles målsætning om at forbedre arbejdsmiljøet og minimere antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, gennem den etablerede nationale sociale dialog om arbejdsmiljø.


Det græske knudepunkt har via et lovfæstet samarbejde med arbejdsmarkedets parter og andre organisationer bl.a. påtaget sig at gøre en indsats for at koordinere og stå for driften af det nationale arbejdsmiljøinformationsnetværk.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr