Nederlandene

I Nederlandene er det arbejdsgiveren og arbejdstagerne i en virksomhed, som har hovedansvaret for arbejdsmiljøpolitikken. Det kræves af dem, at de når til enighed om arbejdsvilkårene og støttes af fagforeninger og den pågældende erhvervssektors brancheorganisation ved udarbejdelsen af hensigtsmæssige arbejdsmiljøforanstaltninger. Et nyt aspekt af arbejdsmiljøet i Nederlandene er, at der skal opnås enighed om emnet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere via indgåelse af en 'hensigtserklæring' for erhvervssektoren som helhed. Hensigtserklæringen er en samling af foranstaltninger og løsninger, ud fra hvilken virksomhederne inden for en bestemt erhvervssektor kan vælge med henblik på at overholde bestemmelserne.


De statslige myndigheder (ministeriet for sociale anliggender og beskæftigelse) giver virksomhederne et større spillerum, så de kan skræddersy den måde, hvorpå de tilstræber at fremme gode arbejdsvilkår. Alle bestemmelser findes i arbejdsmiljøloven (Arbowet), arbejdsmiljødekretet (Arbobesluit) og arbejdsmiljøbestemmelserne (Arboregeling) (fulltext available). Arbejdsmiljøtilsynet har ansvaret for håndhævelsen af lovgivningen. Hensigtserklæringerne spiller en vigtig rolle for håndhævelsen. Knudepunktet er det sted, hvor der er samlet stor viden og mange oplysninger og erfaringer. Repræsentanter for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og statslige myndigheder arbejder her sammen om at gøre arbejdsmiljøinformationer fra forskellige steder i Europa tilgængelige og forståelige for alle. Knudepunktet drives af TNO Livskvalitet.


De nærmere oplysninger om det nederlandske arbejdsmiljøsystem (på engelsk og nederlandsk) findes på det nederlandske knudepunkts websted.


Focal points' contact details