Italien

I Italien hører det institutionelle arbejdsmiljøsystem under beskæftigelses- og sundhedsministeriet, sammen med de regionale koordineringsudvalg og arbejdsmarkedets parter. Arbejdet består i lovgivningsmæssig rådgivning, overvågning, sundhedsfremme og bistand til virksomhederne.


Formålet med det nationale informationssystem til forebyggelse på arbejdspladserne (SINP) (som består af ministeriet for beskæftigelse og socialpolitik, sundhedsministeriet, indenrigsministeriet, regioner og de selvstyrende provinser Trento og Bolzano, INAIL og, med bidrag fra CNEL, fællesorganerne og institutionerne inden for sektoren) er at udstikke retningslinjer for samt planlægge og evaluere effektiviteten for så vidt angår forebyggelse af ulykker og arbejdsbetingede sygdomme samt styre tilsynsaktiviteter gennem udvidelse af specifikke arkiver og oprettelse af ensartede databaser.


Det italienske focal point er Inail, som står for koordineringen Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs netværk i Italien.


Focal points' contact details