You are here

Østrig

Arbejdsmiljøspørgsmål i Østrig varetages af forskellige organer. Retsgrundlaget udgøres af arbejdsmiljølovgivningen (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) samt tilhørende forordninger. Arbejdsinspektoratet, arbejdstilsynet for transportsektoren, delstaternes landbrugs- og skovbrugstilsyn samt organisationer inden for den offentlige sektor har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljøbestemmelserne overholdes. Udførlige oplysninger findes på Arbejdstilsynets websted.Arbejdsgiveren er ansvarlig for de forebyggende foranstaltninger og får i denne forbindelse støtte af arbejdsmarkedsparterne og socialsikringsorganerne.Forbundsministeriet for arbejde, sociale spørgsmål og forbrugerbeskyttelse, som arbejdsinspektoratet hører under, fungerer som focal point. Alle vigtige aktører er repræsenteret i det østrigske netværk og er involveret i alle anliggender, der vedrører agenturets virksomhed.Kontaktoplysninger for Focal Points

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Østrig
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
E-mailadresse: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at