You are here

Østrig

Arbejdsmiljøspørgsmål i Østrig varetages af forskellige organer. Retsgrundlaget udgøres af arbejdsmiljølovgivningen (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) samt tilhørende forordninger. Arbejdsinspektoratet, arbejdstilsynet for transportsektoren, delstaternes landbrugs- og skovbrugstilsyn samt organisationer inden for den offentlige sektor har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljøbestemmelserne overholdes. Udførlige oplysninger findes på Arbejdstilsynets websted.



Arbejdsgiveren er ansvarlig for de forebyggende foranstaltninger og får i denne forbindelse støtte af arbejdsmarkedsparterne og socialsikringsorganerne.



Forbundsministeriet for arbejde, sociale spørgsmål og forbrugerbeskyttelse, som arbejdsinspektoratet hører under, fungerer som focal point. Alle vigtige aktører er repræsenteret i det østrigske netværk og er involveret i alle anliggender, der vedrører agenturets virksomhed.



Kontaktoplysninger for Focal Points

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Østrig
Contact person:
Martina HÄCKEL-BUCHER
Tel: +43 1711 0022 74
E-mailadresse: AT [dot] FocalPoint [at] sozialministerium [dot] at